Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

BĒRNU AGRESIVITĀTE, TĀS CĒLOŅI UN DARBĪBA AGRESĪVAS UZVEDĪBAS MAZINĀŠANAI

“Bērnu agresivitāte, tās cēloņi un darbība agresīvas

uzvedības mazināšanai”

8. februārī

PIETEIKTIES: [email protected] vai zvanot 26694694

 

Kursa mērķis: Teorētiski un praktiski apskatīt bērnu agresivitāti, agresīvu uzvedību un to ietekmējošos faktorus, attīstīt prasmes strādāt  ar bērniem, kam ir agresīva uzvedība, un nodrošināt pozitīvas uzvedības veicināšanu, apgūt agresijas korekcijas darba vadlīnijas.

Mērķa auditorija: Izglītības iestāžu pedagogi un atbalsta personāls.

Plānotais rezultāts: Pilnveidota pedagoga un atbalsta personāla profesionālā kompetence pedagoģiskā procesa īstenošanai, aktualizētas zināšanas par agresivitāti un bērna agresīvu uzvedību, to cēloņiem un sekām, attīstītas prasmes saskatīt agresīvas uzvedības brīdinājuma simptomus un nodrošināt pozitīvas uzvedības veicināšanu, apgūtas agresijas korekcijas darba vadlīnijas.

Mācību saturs:

  • Bērna attīstība un uzvedība dažādos vecumposmos, to  ietekmējošie faktori. Uzvedības izpausmes, veidi un novirzes.
  • Bērna attīstība, domāšana, jūtas un agresija.
  • Agresīvu bērnu un pusaudžu teorētisks raksturojums.
  • Agresija, tās cēloņi, izpausmes.
  • Agresiju pastiprinošie, attīstošie faktori.
  • Agresija kā uzvedības traucējums.
  • Metodes darbā ar bērniem, kam ir agresīva uzvedība.
  • Spēles un vingrinājumi. Gadījumu analīze. Noslēgums.

Mācību veids: Mini-lekcija. Spēļu un vingrinājumu prezentācija. Diskusija par korekcijas formām un metodēm un to pielietošanu praksē. Atgriezeniskā saite, noslēgums. 

Mācību norise: 08.02.2022. (8 ak. st.) no 10.00, veblekcija, pirms lekcijas e-pastā nosūtīs saiti.

Cena: 25.00 EUR + PVN

 

Mācību vadītāja: LĪGA ŠAPLAKA

Konsultē psiholoģijā un psihoterapijā, līderizglītība psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā (Moreno Institūts, 2004-2010).

   

 

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, 2021. gada 27. oktobrī, saskaņojuma Nr. RIMC-21-300.

Piesakies kursiem!

«