Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

BĒRNU "NIĶI" UN PATSTĀVĪBAS VEICINĀŠANA PIRMSSKOLAS UN SĀKUMSKOLAS VECUMĀ

„Bērnu “niķi” un patstāvības veicināšana pirmsskolas

un sākumskolas vecumā”

25. janvārī

PIETEIKTIES: [email protected] vai zvanot 26694694

Kursa mērķis: Teorētiski un praktiski apskatīt pirmsskolas un sākumskolas vecumposma bērnu raksturojumu, emocijas, to pašregulācijas iespējas pirmsskolas un sākumskolas vecumā, uzvedības īpatnības dažādās situācijās, attīstīt prasmes atpazīt bērna „niķošanās” cēloņus, to novēršanas iespējas un veicināt bērna patstāvību.

Mērķa auditorija: Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un atbalsta personāls.

Plānotais rezultāts: Pilnveidota pedagoga un atbalsta personāla profesionālā kompetence, aktualizētas zināšanas par bērnu emocijām, to pašregulācijas iespējām pirmsskolas un sākumskolas vecumā, par bērna uzvedības motivāciju dažādās situācijās, attīstītas prasmes saskatīt „niķošanās” cēloņus, to novēršanas iespējas un veicināt bērna patstāvību pirmsskolas un sākumskolas vecumā.  Mācību saturs:

  • Pirmsskolas un sākumskolas vecumposma bērnu raksturojums, attīstības īpatnības.
  • Bērnu emocijas un to pašregulācijas iespējas pirmsskolas un sākumskolas vecumā.
  • „Niķi”, „niķošanās” – emocionāls un/vai fizisks diskomforts.
  • Pieaugušā un bērna emociju un uzvedības likumsakarības.
  • „Niķošanās” cēloņi.
  • Bērnu emociju pašregulācijas veicināšana. Bērnu disciplinēšana.
  • Bērna patstāvības veicināšana.
  • Praktiski ieteikumi dažādām situācijām.

 

Mācību veids: Mini-lekcija, diskusija, praktiski vingrinājumi. Atgriezeniskā saite.

Mācību norise: 25.01.2022. (8 ak. st.) no 10.00, veblekcija, pirms lekcijas e-pastā nosūtīs saiti.

Cena: 25.00 EUR + PVN

Mācību vadītāja: LĪGA ŠAPLAKA

Konsultē psiholoģijā un psihoterapijā, līderizglītība psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā (Moreno Institūts, 2004-2010).

   

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, 2021. gada 27. oktobrī, saskaņojuma Nr. RIMC-21-298.

 

 

Piesakies kursiem!

«