Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

„BĒRNA UZVEDĪBAS KOREKCIJA”

„BĒRNA UZVEDĪBAS KOREKCIJA”

9. jūnijā

PIETEIKTIES: [email protected] vai zvanot 26694694

  

Kursa mērķis: Teorētiski un praktiski apskatīt bērna uzvedību un to ietekmējošos faktorus, attīstīt prasmes strādāt  ar bērniem, kam ir dažādi uzvedības traucējumi, un nodrošināt pozitīvas uzvedības veicināšanu.

Mērķa auditorija: Skolu pedagogi un atbalsta personāls.

Plānotais rezultāts: Pilnveidota pedagoga profesionālā kompetence pedagoģiskā procesa īstenošanai, aktualizētas zināšanas par bērna uzvedības traucējumiem, to cēloņiem un sekām, attīstītas prasmes saskatīt uzvedības traucējumu brīdinājuma simptomus un nodrošināt pozitīvas uzvedības veicināšanu.

Kursa saturs:

 • Bērna uzvedība, to ietekmējošie faktori.
 • Uzvedības noviržu cēloņi.
 • Faktori, kas jāņem vērā uzvedības korekcijā.
 • Uzvedības traucējumu brīdinājuma simptomi.
 • Uzvedības problēmas, to veidi.
 • Iespējamie uzvedības mērķi.
 • Darbs ar bērniem, kam uzvedības traucējumi.
 • Problēmu risināšanas modelis.
 • Emociju, izjūtu izpratne, dusmu atbrīvošana.
 • Konfliktu risināšanas taktikas.
 • Korekcijas darba metodes.
 • Spēles un vingrinājumi u.c.

Kursa veids: Mini lekcijas, diskusijas par korekcijas formām un metodēm un to pielietošanu praksē.  Spēļu un vingrinājumu prezentācija. Atgriezeniskā saite, noslēgums.

Kursa norise: 09.06.2022. (8 ak. st.) no 10.00, veblekcija, pirms lekcijas e-pastā nosūtīs saiti.

Kursa cena: 30.00 EUR 

Kursu vada: Rita Krinberga

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, 2021. gada 27. oktobrī, saskaņojuma Nr. RIMC-21-301.

Piesakies!

«