Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Pašnovērtējuma ziņojums

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādes "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs" pašnovērtējuma ziņojums.

Izglītības iestāde darbību uzsākusi 2012.gada 5.septembrī.
2014.gada 3.jūlijā izglītības iestāde Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs" (LTPC) ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā (reģistrācijas apliecības Nr. 4560802126).


LTPC Pašnovērtējuma ziņojumā iespējams iepazīties ar izglītības iestādes vispārīgo raksturojumu, darbības pamatmērķiem un kvalitātes rādītājiem visu jomu atbilstošajos kritērijos un turpmākās attīstības plāniem.

                               Pašnovērtējuma ziņojums

2016.gada jūlijā LTPC akreditēja profesionālās talākizglītības programmas - "Sociālais darbs", "Bērnu aprūpe", "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi" un profesionālas pilnveides izglītības programmu "Sociālās aprūpes darba pamati". Akreditācijas komisija novērtēja un centrs saņēma akreditācijas komisijas lēmumu - piešķirt izglītības iestadei un programmām maksimālos 6 gadus.

 

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums

 

 

«