Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Uzņemšanas noteikumi Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā

Uzņemšana Latvijas Tālmācības Profesionālajā centrā (LTPC) noris visu gadu!

Piesakieties laicīgi, lai varat uzsāk mācības ar nākošo noformēto grupu attiecīgajā programmā!

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību:

  • Lai mācītos par programmēšanas tehniķi, multimediju dizaina speciālistu, aukli vai sociālo audzinātāju (trešā līmeņa profesionālo kvalifikācija) Jums ir jāuzrāda vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības atestāts.
  • Lai mācītos par floristu, lietvedi un aprūpētāju (otrā līmeņa profesionālā kvalifikācija) Jums ir jāuzrāda pamatizglītības apliecība.
  • Lai apgūtu bērnu aprūpes pamatus un sociālās aprūpes darba pamatus (profesionālās pilnveides izglītības programma) Jums ir jāuzrāda pamatizglītības apliecība.

 

Uzņemšana Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā


Latvijas Tālmācības profesionālais centrs,

Lomonosova iela 1 k-4, 314.telpa (3.stāvs), Rīga, LV 1019, kontakttālrunis: +371 26694694

 

Pretendents aizpilda pieteikuma anketu par vēlmi apgūt izvēlēto tālmācības programmu.

 

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs 3 dienu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas sazinās ar pretendentu un vienojas par līguma slēgšanu ar pretendentu par izvēlētās profesionālās izglītības programmas apguvi.

 

Pretendents ierodas Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā un iepazīstas ar izvēlētās programmas apguves nosacījumiem.

 

Pēc līguma parakstīšanas Latvijas Tālmācības profesionālais centrs izstrādā individuālu mācību maksas grafiku ar izglītojamā norādītajiem rekvizītiem.

 

Pēc rēķina saņemšana izglītojamais 10 dienu laikā veic pirmo mācību samaksu, tad Latvijas Tālmācības profesionālais centrs reģistrē izglītojamo attiecīgajā grupā.

 


Mācību procesa izmaksas saskaņā ar izglītības iestādē apstiprinātu cenrādi:

1) 30 EUR -  dokumentu noformēšana
2) 75-150 EUR mēnesī (atbilstoši izvēlētajai programmai) – teorētiskās  un praktiskās mācības.
3) Svarīgi zināt: iepriekš iegūtās  augstākās izglītības mācību priekšmeti var tikt pielīdzināti.

 

 

«