Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs

Tālmācība ir izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši veidoti mācību materiāli un vebināri eVidē un individuāls mācīšanās temps!

Tālmācība ir īpaši piemērota strādājošiem, aktīviem un aizņemtiem cilvēkiem jeb

DARBS + ĢIMENE  = PROFESIJA TĀLMĀCĪBĀ!


Tālmācība nav domājama bez īpašas mācību eVides, kas paredz katram studentam savu mācību profilu  un individuālo ieskaišu kārtošanas grafiku.

  • eVide nodrošina arī konsultācijas un dažāda veida atbalstu, piemēram, vebināri un Skype.
  • eVide ir mācību materiālu un metodisko resursu bāze, kur atrodams viss nepieciešamais mācībām.


Mācību grāmatas Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā nav jāpērk! Materiāli ir pieejami eVidē elektroniskā formātā. Lai padarītu studenta dzīvi ērtāku, mācību materiāli atbalsta gan Apple, gan Android sistēmas un tos var lasīt gan datorā, gan planšetē, gan telefonā!

Vebinārs ir tiešsaistes mācību stunda, kad pedagogs pie sava datora kameras priekšā stāsta konkrētu mācību tēmu, bet studenti savos datoros to redz un klausās. Lai komunikācija notiktu abos virzienos, studenti forumā raksta sev interesējošus jautājumus un pedagogs uzreiz uz to atbild.

Skype konsultācijas noris, ja izglītojamais vēlas ar pedagogu pārrunāt kādu jautājumu, ko piemirsis pajautāt vebinārā vai atcerējies nakts laikā!

Kāpēc tālmācība ir tik aktuāla?
Tālmācība ir viens no alternatīvajiem izglītības ieguves veidiem, un pieprasījums pēc tās arvien pieaug. Tālmācību aktualizē notiekošās pārmaiņas gan sabiedrībā, gan izglītībā.

Pirmkārt,  globalizācijas procesi un jaunu tehnoloģiju ienākšana izglītības vidē liek mainīties mūsu domāšanai, kā arī izglītības procesam. Jaunās tehnoloģijas un globālais tīmeklis ir būtiski izmainījis veidu, kā mēs dzīvojam, komunicējam, atrodam informāciju, pieņemam lēmumus un mācāmies!

Otrkārt, arvien vēl nav pietiekoši daudzveidīgs formālās un neformālās izglītības ieguves piedāvājums pieaugušajiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Treškārt,  ekonomiskais stāvoklis valstī ir izsaucis lielu Latvijas iedzīvotāju migrāciju gan valsts iekšienē, gan ārpus tās. Liela daļa iedzīvotāju izbrauc uz ārzemēm labāku dzīves un darba apstākļu meklējumos.


Ceturtkārt,  arvien notiek Latvijas izglītības iestāžu tīkla optimizācijas process, kā rezultātā tiek reorganizētas un pat slēgtas vairākas izglītības iestādes.

Tieši tālmācības piedāvājums varētu būt viens no  augstāk minēto problēmu risinājumu veidiem un iespējām iegūt zināšanas, prasmes, iemaņas kādā profesijā, kas ir interesanta vai ļoti nepieciešama.

«