Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Par izglītības programmāmLatvijas Tālmācības profesionālais centrs (LTPC) piedāvā un nodrošina iespēju iegūt 2.un 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītību tālmācības formā.

Izglītības programmas 2. un 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim:

 • Multimediju dizains

  Profesija tālmācībā
  960 stundas (15 mēneši)

 • Programmēšana

  Profesija tālmācībā
  960 stundas (15 mēneši)

 • Floristika

  Profesija tālmācībā
  480 stundas (7 mēneši)

 • Aprūpētājs

  Profesija Tālmācībā
  480 stundas (4 mēneši)

 • Sociālais darbs

  Profesija tālmācībā
  960 stundas (12 mēneši)

 • Aukle

  Profesija tālmācībā
  960 stundas (12 mēneši)

 • Lietvedis

  Profesija klātienē / tālmācībā
  640 stundas (7 mēneši)

 • NVA atbalsts

  Kursi bezdarbniekiem ar NVA
  apmācību kuponiem

Profesionālās pilnveides izglītības programmas:

 • Bērnu aprūpe

  Profesinālā pilnveide
  40 stundas

 • Sociālā aprūpe

  Profesinālā pilnveide
  160 stundas

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs (LTPC) piedāvā un nodrošina iespēju iegūt 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kā arī 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju tālmācības formā, kas atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (LKI) noteiktajiem līmeņiem: http://www.nki-latvija.lv.

Uzņemšana piedāvātajās profesionālās tālākizglītības programmās notiek visa gada laikā.

«