Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Par izglītības programmām

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs (LTPC) piedāvā un nodrošina iespēju iegūt 2.un 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītību neklātienes formā.

Izglītības programmas 2. un 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim:

Profesionālās pilnveides izglītības programmas:

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs (LTPC) piedāvā un nodrošina iespēju iegūt 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kā arī 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju tālmācības formā, kas atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (LKI) noteiktajiem līmeņiem: http://www.nki-latvija.lv.

Uzņemšana piedāvātajās profesionālās tālākizglītības programmās notiek visa gada laikā.

«