Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

“Bērnu motivēšana mācību darbam”

“Bērnu motivēšana mācību darbam”

PIETEIKTIES: [email protected] vai zvanot 26694694

 

Kursa mērķis: Teorētiski un praktiski apskatīt motivācijas teoriju būtību un to pielietojumu darbā ar bērniem ar zemu mācību motivāciju, iepazīties ar motivācijas šķēršļiem, to pārvarēšanas iespējām. Attīstīt prasmes pielietot dažādas metodes un tehnikas,  mācību metožu mijiedarbībā ar mācību motivācijas veidošanos.

Mērķa auditorija: Izglītības iestāžu pedagogi.

Plānotais rezultāts: Pilnveidota pedagoga profesionālā kompetence pedagoģiskā procesa īstenošanai, aktualizētas zināšanas par motivācijas teorijām, mācību motivācijas veidošanās priekšnoteikumiem, motivācijas šķēršļiem un galvenajiem motivatoriem grūtību pārvarēšanai. Attīstītas prasmes saskatīt motivācijas šķēršļus, zemas motivācijas cēloņus, iespējamos motivatorus grūtību pārvarēšanā un dažādu metožu un pieeju pielietošanā darbā ar bērniem ar zemu mācību motivāciju.

Kursa saturs:

  • Motivācijas būtība.
  • Motivācijas šķēršļi.
  • Motivācijas teorijas un to būtība.
  • Mācību motivācijas veidošanās priekšnoteikumi.
  • Motivācija – izglītojamo virzīšana uz dažādām mācību darbībām.
  • Dažādu motivatoru pielietojums darbā ar bērniem ar zemu mācību motivāciju.
  • Spēles un vingrinājumi u.c.

Kursa veids: Mini lekcijas, diskusijas par korekcijas formām un metodēm un to pielietošanu praksē.  Spēļu un vingrinājumu prezentācija. Atgriezeniskā saite, noslēgums.

Kursa norise: 19.05.2022. (8 ak. st.) no 10.00, veblekcija, pirms lekcijas e-pastā nosūtīs saiti.

Cena – 30.00 EUR 

Mācību vadītāja: Rita Krinberga

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, 2021. gada 27. oktobrī, saskaņojuma Nr. RIMC-21-299

 

Piesakies!

«