Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Bērnu izglītības problēmas nepilnīgās vai disfunkcionālās ģimenēs, sekas un ietekme uz bērna attīstību un izglītību

"Bērnu izglītības problēmas nepilnīgās vai disfunkcionālās ģimenēs, sekas un ietekme uz bērna attīstību un izglītību"

10. jūnijā

PIETEIKTIES: [email protected] vai zvanot 26694694

Kursa mērķis: Teorētiski un praktiski apskatīt bērnu izglītības problēmas nepilnīgās vai disfunkcionālās ģimenēs, to sekas un ietekme uz bērna attīstību un izglītību. Analizēt disfunkcionālas ģimenes ietekmi un tā sekas bērna turpmākai attīstībai un izglītībai. Nostiprināt pedagogu iemaņas un prasmes darba ar bērniem no disfunkcionālām ģimenēm. Aktualizēt vadlīnijas, kas nodrošina un pilnveido bērna attīstību, paaugstinot sekmes.

Mērķa auditorija: Izglītības iestāžu pedagogi. 

Plānotais rezultāts: Pilnveidota pedagoga un atbalsta personāla profesionālā kompetence pedagoģiskā procesa īstenošanai, aktualizētas zināšanas par bērna izglītības problēmām nepilnīgās vai disfunkcionālās ģimenēs, to sekām, cēloņiem un ietekmi uz bērna attīstību un izglītību, attīstītas prasmes saskatīt attīstības un izglītības rezultātu lejupslīdes brīdinājuma simptomus un nodrošināt pozitīvas attīstības veicināšanu, apgūt vadlīnijas darbam ar disfunkcionālām ģimenēm. 

Kursa saturs:

  • Disfunkcionāla ģimene - nelabvēlīgu bērnu skats uz nelabvēlīgām ģimenēm mūsdienu sabiedrībā.
  • Bērna attīstība un uzvedība dažādos vecumposmos, to ietekmējošie faktori. 
  • Uzvedības izpausmes, veidi un novirzes.
  • Bērnu izglītības problēmas nepilnīgā ģimenē. 
  • Bērna attīstība, domāšana, jūtas un lomas. 
  • Bērnu un pusaudžu teorētisks raksturojums. 
  • Sociālā izolācija ģimenē, sabiedrībā un tās ietekme uz bērna attīstību un izglītību. 
  • Vardarbības veidi disfunkcionālas ģimenēs.
  • Starppersonu konflikti, krīzes, to novēršanas un izšķirtspējas pamati skolas vecuma bērnu vidū. 
  • Bērna attīstībai un izglītībai nelabvēlīga situācija mūsdienu sabiedrībā. 

Kursa veids: Mini-lekcija, diskusija, praktiski vingrinājumi un pašpieredze.

Kursa cena: 30.00 EUR 

Kursa norise: (8 ak. st.), veblekcija, pirms lekcijas e-pastā nosūtīs saiti.

Kursa vadītāja: Rita Krinberga

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, 2022. gada 27. aprīlī, saskaņojuma Nr. RIMC-22-094.

Piesakies!

«