Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Digitālo dokumentu pārvaldība

 Profesionālās pilnveides izglītības programma
"Digitālo dokumentu pārvaldība"

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Digitālo dokumentu pārvaldība
Programmas īstenošanas ilgums

160 stundas

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Vispārējā vidējā izglītība
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Licencēšanas ID

P_4683

Izglītības ieguves forma

Neklātiene

Mācību maksa

400,00 EUR (personām projekta ietvaros 10% līdzmaksājums - 40,00 EUR)

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 

 

 

Programmas mērķis:

  • Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās zināšanas un sniegt praktiskās zināšanas par digitālo dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem; digitālās dokumentēšanas nozīmes un satura izpratni; digitālās dokumentu aprites un izpildes kontroles organizēšanu; digitālās dokumentu uzkrāšanas, izmatošanas un saglabāšanas principiem.

Programmas uzdevumi:

  • Veidot izpratni par elektronisko dokumentu izveidi un apriti uzņēmumā;
  • Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par digitālu dokumentu izstrādi un sagatavošanu.

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālo dokumentu izstrāde
  • Digitālo dokumentu veidošana un saglabāšana interneta tīmeklī

Tālākās izglītības iespējas:

  • turpināt pilnveidoties kursos un semināros;
  • turpināt pašizglītoties.

 

Jautājumi, informācija:

 

 Lektori:

Jolanta Brilte

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. LTPC pedagoģe, ‘’Biznesa augstskola Turība’’ Apkalpošanas dienesta vadītāja un lektore, žurnāla “Bilance” un portāla “iFinanses” rakstu autore.

   

Zanda Dubova

Latvijas Universitātē iegūta izglītība – informātikas skolotājs. Papildus izglītība - Datorsistēmu un datortīklu administrators, finanšu grāmatvedība. Lektore - Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Profesionālās izglītības pedagoģe.

 

   
«