Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Digitālās prasmes uzņēmējdarbībā

Profesionālās pilnveides izglītības programma
"Digitālās prasmes uzņēmējdarbībā"
 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Digitālās prasmes uzņēmējdarbībā
Programmas īstenošanas ilgums

160 stundas

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Vispārējā vidējā izglītība
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Licencēšanas ID    

P_4713

Izglītības ieguves forma

Neklātiene

Mācību maksa

512,00 EUR (personām projekta ietvaros 10% līdzmaksājums - 51,20 EUR)

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 

 

 

Programmas mērķis:

  • Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās zināšanas un pilnveidot prasmes digitālo rīku izmantošanā un e-komercijā, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas.

Programmas uzdevumi:

  • Profesionālās izglītības programmas un ieviest mārketinga pasākumu kompleksu e-komercijas virzīšanai.
  • Uzzināt pamatprincipus, e-biznesa un komercijas praktiskos aspektus, kas veido pamatu e-biznesa realizācijai.
  • Spēt izmantot sociālos rīkus uzņēmuma pozicionēšanai un klientu piesaistei.
  • Spēt novērtēt ar internetu saistītos drošības riskus.

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

  • E-komercija digitālajā vidē
  • Digitālās prakses uzņēmējdarbībā

Tālākās izglītības iespējas:

  • Turpināt studijas augstskolā;
  • Turpināt pilnveidoties kursos un semināros;
  • Turpināt pašizglītoties.

Jautājumi, informācija:

 

 Lektori:

Edgars Čerkovskis

Mg.sc.soc. Edgars Čerkovskis ir lektors un programmas direktors Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ir izveidojis un vada vairāk nekā 10 inovatīvus studiju kursus vairākās Latvijas universitātēs - digitālā ekonomika, digitālās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, digitālie rīki u.c. Eksperts Latvijas televīzijā un radio.

Viņš ir vairāku digitālo rīku - virtuālās ekonomikas kabineta un vairāku virtuālo simulāciju tiešsaistes rīku autors, publicējis vairākus rakstus par digitalizāciju.

   
   
«