Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

LTPC īsteno projekta 6. kārtu

Tā ir lieliska ideja - pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Jau kopš augusta beigām LTPC projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.­­­­­­8.4.1.0/16/I/001),  6. kārtas ietvaros, pilnā sparā tiek īstenotas mācības četrās programmās: Digitālo dokumentu pārvaldība, Tīmekļa vietņu izstrāde un uzturēšana, Multimediju tehnoloģiju pamati un Digitālais mārketings. Projektā varēja iesaistīties ikviens, kas strādā un ir sasniedzis 25 gadu vecumu.

Divās no programmām mācības norit gan darba dienu vakaros, gan sestdienās. Liels prieks, ka mūsu profesionālie un zinošie pedagogi spēj aizraut izglītojamos, ka nodarbības ir mūsdienīgas, saistošas un izzinošas! Būtiskākais ir tas, ka programmās ir daudz praktisko nodarbību, kas ļauj attīstīt aizvien jaunas kompetences!

Tas nozīmē, ka 7. kārtā mēs piedāvāsim aizvien jaunas un interesantas programmas, kas ļaus nodarbinātajiem meklēt jaunus risinājumus un piedāvāt sevi darba tirgū kā konkurētspējīgu darbinieku!

Uz tikšanos 7. kārtā!  

18.10.2021.

«