Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

E-pakalpojumi valsts un pašvaldību institūcijās

E-pakalpojumi valsts un pašvaldību institūcijās (60 stundas)

Pieteikums apmācībām šeit!

 

17_M_E-pakalpojumi (kopa)

 

Izglītības programmas mērķis 

  • Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas valsts un pašvaldību darbiniekiem par e-pakalpojumiem, to pārvaldību un izmantošanas iespējām.

Izglītības programmas uzdevumi

  • Veidot izpratni par e-pakalpojumiem, to veidiem un izmantošanas priekšrocībām.
  • Sniegt pamatzināšanas digitālo rīku lietošanā.
  • Sniegt zināšanas par e-pakalpojumu procedūrām, datu sagatavošanu un klasifikāciju.

 

Mācības paredzētas darba dienu vakaros un/vai brīvdienās.

Lai veicinātu strādājošo, tai skaitā pašnodarbināto iedzīvotāju nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū, ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Latvijas Tālmācības profesionālais centrs piedāvā BEZMAKSAS mācības! 

Mācības sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, izmantojot kuponu metodi.

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

 

Sīkāka informācija:

 

 

Apmācība tiek organizēta sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pasākuma “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)” ietvaros.  

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai  

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

Piesakies!

«