Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Digitālās prasmes darbā ar Microsoft Office 365

Digitālās prasmes darbā ar Microsoft Office 365 (120 stundas)

Pieteikums apmācībām šeit!

23_M_Datorzinības ar priekšzināšanām (kopa)

 

Izglītības programmas mērķis

  • Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās zināšanas un iegūt priekšstatu par Microsoft Office 365 programmatūru. Spēt strādāt ar programmatūru pielietojot dažādus digitālos rīkus. Prasmes izmantot tiešsaistes rīkus digitālā satura veidošanai.

Izglītības programmas uzdevumi

  • Iegūt zināšanas darbā ar MS Office 365 programmatūru.
  • Attīstīt prasmes digitālā satura veidošanā.
  • Izkopt prasmes teksta dokumentu noformēšanā, izmantojot tekstapstrādes programmu MS Word.
  • Apgūt un pilnveidot prasmes izklājlapu programmas MS Excel izmantošanai darbam ar skaitliskiem un tekstuāliem datiem, to ievadi, apstrādi, apkopošanu un datu vizuālu atspoguļošanu.
  • Iegūt digitālā satura veidošanas prasmes programmā MS PowerPoint.
  • Attīstīt prasmes izmantot MS Outlook – e-pasta lietotni un interneta pārlūkprogrammas darbā ar informāciju.
  • Pilnveidot prasmes izvēlēties un lietot ikdienas uzdevumu veikšanai optimālos digitālos rīkus.
  • Attīstīt sadarbības un komunikāciju prasmes, izmantojot MS rīku koplietošanas iespējas.

 

Mācības paredzētas darba dienu vakaros un/vai brīvdienās.

Lai veicinātu strādājošo, tai skaitā pašnodarbināto iedzīvotāju nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū, ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Latvijas Tālmācības profesionālais centrs piedāvā BEZMAKSAS mācības! 

Mācības sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, izmantojot kuponu metodi.

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

 

Sīkāka informācija:

 

Apmācība tiek organizēta sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pasākuma “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)” ietvaros. 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai 

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Piesakies!

«