Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Kas ir 3. un 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis?

Profesionālā tālākizglītība
Profesionālās tālākizglītības programmas apguve nodrošina izglītojamajiem iegūt profesionālo kvalifikāciju.
Mācību ilgums ir no 480 līdz 960 stundām atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

 

2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmas var apgūt interesenti:

  • kuriem vismaz ir dokuments par pamatizglītības ieguvi.
  • īstenošanas ilgums ir no 480 līdz  640 stundām.
  • sekmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu tiek iegūta apliecība par profesionālās kvalifikācijas apguvi.
  • 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijās cilvēki patstāvīgi veic kvalificētu izpildītāja darbu.


3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa programmas var apgūt interesenti:

  • kuriem ir dokuments par vispārējās vidējās izglītības paguvi.
  • īstenošanas ilgums ir vismaz 960 stundas.
  • sekmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu tiek iegūta apliecība par profesionālās kvalifikācijas apguvi.
  • 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijās cilvēki veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana.

 

- Mācību noslēgumā kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.
- Profesionālās tālākizglītības programmas apguves rezultātā tiek izsniegts valsts atzīts dokuments –  profesionālās kvalifikācijas apliecība.

N.p.k. Izglītības programma Mācību ilgums Profesionālā kvalifikācija Kods
1. Programmēšana 960 stundas Programmēšanas tehniķis 30T 484 014
2. Multimediju dizains 960 stundas Multimediju dizaina speciālists 30T 214 124
3. Bērnu aprūpe 960 stundas Aukle 30T 761 014
4. Sociālais darbs 960 stundas Sociālais audzinātājs 30T 762 014
5. Sociālā aprūpe 480 stundas Aprūpētājs 20T 764 014
6. Floristikas pakalpojumi 480 stundas Florists 20T 817 004
7. Administratīvie un
sekretāra pakalpojumi
640 stundas Lietvedis

20T 346 011

20T 346 014


Detalizēta informācija:
t. +371 26694694,
e-pasts: [email protected]
vai
Lomonosova iela 1 k-4, 314.telpa (3.stāvs), Rīga, LV-1019

«