Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Pozitīvā disciplinēšana

“Pozitīvā disciplinēšana” 

30. augustā

PIETEIKTIES: [email protected] vai zvanot 26694694


Kursa mērķis: Teorētiski un praktiski apskatīt bērna uzvedību un to ietekmējošos faktorus, attīstīt prasmes strādāt  ar bērniem, kam ir dažādi uzvedības traucējumi, veidojot pozitīvas savstarpējās attiecības, kā arī psiholoģisko un emocionālo atmosfēru grupā un fizisko vidi nodarbībā.

Mērķa auditorija: Izglītības iestāžu pedagogi un atbalsta personāls.

Plānotais rezultāts: Pilnveidota pedagoga profesionālā kompetence pedagoģiskā procesa īstenošanai, aktualizētas zināšanas par bērna uzvedības traucējumiem, to cēloņiem un sekām, attīstītas prasmes saskatīt uzvedības traucējumu brīdinājuma simptomus un nodrošināt pozitīvas uzvedības veicināšanu, izmantojot pozitīvās disciplinēšanas formas un metodes.

Kursa saturs:

  • Efektīva mācību un audzināšanas procesa priekšnoteikumi.
  • Pedagoga-audzēkņa saskarsme, to ietekmējošie faktori.
  • Bērna attīstība un uzvedība dažādos vecumposmos, to  ietekmējošie faktori. 
  • Uzvedības izpausmes, veidi un novirzes. Uzvedības noviržu cēloņi.
  • Darbs ar bērniem, kam uzvedības traucējumi. Uzvedības problēmas, to veidi
  • Faktori, kas jāņem vērā uzvedības korekcijā.
  • Pedagoga kompetences pozitīvas disciplinēšanas procesā.
  • Noslēgums.

Kursa veids: Mini-lekcija. Diskusija par pozitīvās disciplinēšanas formām un metodēm un to pielietošanu praksē. Atgriezeniskā saite, noslēgums.    

Kursa norise: 9:30 - 15.30 (8 ak. st.), veblekcija, pirms lekcijas e-pastā nosūtīs saiti.

Kursa cena – 30.00 EUR + PVN

Kursu vada: Dace Kiršteine

 

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, 2021. gada 27. oktobrī, saskaņojuma Nr. RIMC-21-297.

Piesakies!

«