Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Multimediju tehnoloģiju pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma
"Multimediju tehnoloģiju dizains"

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Multimediju tehnoloģiju dizains
Programmas īstenošanas ilgums

160 stundas

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Vispārējā vidējā izglītība
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Licencēšanas ID   

P_4720

Izglītības ieguves forma

Neklātiene

Mācību maksa

936,00 EUR (personām projekta ietvaros 10% līdzmaksājums - 93,60 EUR)

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 

 

 

Programmas mērķis:

 • Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes digitālo rīku izmantošanā multimediju darba izstrādē.

Programmas uzdevumi:

 • Mācību procesa rezultātā apgūt dizaina pamatprincipus.
 • Iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijā un  inovācijām foto tehnoloģijās, animāciju veidošanā, web dizainā.
 • Spēt pielietot zināšanas praktiskajā darbībā strādājot ar Adobe programmatūru.

 

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

 • Ievads dizainā
 • Multimediju tehnoloģijas un digitālais dizains
 • WEB tehnoloģijas un dizains
 • Projektu vadība

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītību profesionālās izglītības programmās;
 • izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās nozares kursos un semināros;
 • turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās;
 • pašizglītoties.

Jautājumi, informācija:

   

 Lektori:

Gundega Kalendra

Gundega Kalendra (Mg.ing., Mg.paed., Mg.art.). Izglītību ieguvusi Rīgā, Maskavā, Prāgā, Vīnē, beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļu. Dizaina pedagoģe RVT, Pieaugušo izglītības programmas, RSU, LTPC). Dizainere, "Radošās aģentūras Raugs" radošā direktore.

Veidojusi grafikas dizainus grāmatām (saņemta IIIDAvards Bronzas medaļa, Zelta Ābeles nominācijas), mūzikas diskiem (kopā radīti dizaini gandrīz 100 mūzikas diskiem), zīmolu identitātes un sistēmas, dizaina konceptus ekspozīcijām. Gundegai ir zināšanas, pieredze un aizrautība - gan radot dizainu, gan par to stāstot citiem.

   

Ksenija Miļča

EKA interjera dizaina programmas direktore un lektore. Rietumu Klīnikas mārketinga un dizaina nodaļas vadītāja. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju.

   

Edgars Čerkovskis

Mg.sc.soc. Edgars Čerkovskis ir lektors un programmas direktors Ekonomikas un kultūras augstskolā.Ir izveidojis un vada vairāk nekā 10 inovatīvus studiju kursus vairākās Latvijas universitātēs - digitālā ekonomika, digitālās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, digitālie rīki u.c.

Eksperts Latvijas televīzijā un radio. Viņš ir vairāku digitālo rīku - virtuālās ekonomikas kabineta un vairāku virtuālo simulāciju tiešsaistes rīku autors, publicējis vairākus rakstus par digitalizāciju.

   
Edgars Koroņevskis

Digitālā mārketinga, IT un lietotāju pieredzes (UX) konsultants ar vairāk kā 15 gadu pieredzi šajās jomās.

Iepriekšējā pieredze: SEB bankas digitālā mārketinga vadītājs, ziņu aģentūras LETA attīstības un IT nodaļas vadītājs, multimediju laboratorijas RIDemo projektu direktors. Vadījis lekcijas un praktiskās nodarbības valsts pārvaldes institūcijām, uzņēmumiem, kā arī dažādām izglītības iestādēm.

   
Juris Logins

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola pedagogs, SIA „LT studija” valdes priekšsēdētājs. Iegūts Maskavas Valsts Kultūras institūta diploms ar kvalifikāciju – Kultūras un izglītības darbinieks, pašdarbības kinostudijas un fotokluba vadītājs.

Kā operators un montāžas inženieris sadarbībā ar režisoru Ansi Epneru,   „ 800 tostu Rīgai” operators,   „Atvadas no Klaidoņa”  Džeimss Krogzemis - melnās montāžas inženieris,   “No Everesta līdz Paradīzei” Ilgvars Pauls- melnās montāžas inženieris,  “ Četras zīles vaiņagā”  operators,    “Džambo Kilimandžaro” melnās montāžas inženieris u.c.

   
«