Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytic

Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytic (80 stundas)

Pieteikums apmācībām šeit!

 

10_M_Digitālā mārketinga analīze (kopa)

 

Izglītības programmas mērķis  

  • Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās zināšanas par digitālo mārketingu, par produktu un pakalpojumu reklamēšanas iespējām interneta vidē. Spēt parādīt vispusīgas faktu, teorijas, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas par mārketinga jomu, par digitālo mārketingu un un e-komerciju. 

Izglītības programmas uzdevumi

  • Veidot izpratni par digitālā mārketinga nozīmi mūsdienu mārketinga komunikācijā;
  • Sniegt zināšanas par dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar klientiem;
  • Sniegt praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā izmantojot digitālā mārketinga rīkus un sociālos medijus biznesa attīstībai.

 

Mācības paredzētas darba dienu vakaros un/vai brīvdienās.

Lai veicinātu strādājošo, tai skaitā pašnodarbināto iedzīvotāju nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū, ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Latvijas Tālmācības profesionālais centrs piedāvā BEZMAKSAS mācības! 

Mācības sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, izmantojot kuponu metodi.

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

 

Sīkāka informācija:

 

 

Apmācība tiek organizēta sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pasākuma “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)” ietvaros.  

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai  

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

Piesakies!

«