Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Vadības uzruna

Dr.paed., Mg.psych.  
Ilze Kalniņa 
Latvijas Tālmācības profesionālā centra direktores vietniece

 

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs (LTPC) paver iespējas ikvienam iegūt profesionālo izglītību sev pieņemamā tempā, laikā un vietā
Pagaidām profesionālās izglītības piedāvājums tālmācības veidā Latvijā ir samērā ierobežots, taču esmu pārliecināta, ka tālmācībai arī profesionālajā izglītībā ir liela nākotne.
   
Latvijas Tālmācības profesionālais centrs piedāvā ne tikai apgūt programmas ar interneta starpniecību, bet arī nodrošina elastīgu individuālo pieeju mācību programmas apguvē atbilstoši katra izglītojamā vajadzībām un interesēm.

Tālmācība ir mācību forma, kurā izglītojamais, balstoties uz uzkrāto dzīves un profesionālās darbības pieredzi, mācās patstāvīgi pēc individuālā plāna, izmantojot LTPC īpaši izstrādātos mācību materiālus un videolekcijas, atbilstoši plānam kārto ieskaites. Pastāv mīts, ka mācības tālmācībā nav tik kvalitatīvas un ir apšaubāmas, bet šie uzskati ir maldīgi, jo, lai iegūtu valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju, ir jākārto tie paši pārbaudes darbi un kvalifikācijas eksāmeni kā izglītojamiem, kas mācās klātienē.

LTPC ir privāta mācību iestāde. Tā ir izveidota, pamatojoties uz manu personīgo pieredzi tālmācības jomā, vadot pirmo tālmācības vidusskolu Latvijā.

 

 

«