Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Kas ir 3. un 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis?

Profesionālā tālākizglītība
Profesionālās tālākizglītības programmas apguve nodrošina izglītojamajiem iegūt profesionālo kvalifikāciju.
Mācību ilgums ir no 640 līdz 2184 stundām atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

 

2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmas var apgūt interesenti:

  • kuriem vismaz ir dokuments par pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.
  • īstenošanas ilgums ir 640 stundas.
  • sekmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu tiek iegūta apliecība par profesionālās kvalifikācijas apguvi.
  • 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijās cilvēki patstāvīgi veic kvalificētu izpildītāja darbu.


3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa programmas var apgūt interesenti:

  • kuriem ir dokuments par vispārējās vidējās izglītības paguvi.
  • īstenošanas ilgums ir vismaz 960 stundas.
  • sekmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu tiek iegūta apliecība par profesionālās kvalifikācijas apguvi.
  • 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijās cilvēki veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana.

 

- Mācību noslēgumā kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.
- Profesionālās tālākizglītības programmas apguves rezultātā tiek izsniegts valsts atzīts dokuments –  profesionālās kvalifikācijas apliecība.

N.p.k. Izglītības programma Mācību ilgums Profesionālā kvalifikācija Kods
1. Programmēšana 960 stundas Programmēšanas tehniķis 30P 484 013
2. Komunikācijas dizains 2184 stundas Komunikācijas dizainera asistents 30T 214 013
3. Komunikācijas dizains 2184 stundas Grafikas dizainera asistents 30T 214 013
4. Komerczinības 960 stundas Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 30T 341 021
3. Bērnu aprūpe 960 stundas Aukle 30T 761 013
4. Bērnu aprūpe 960 stundas Sociālais audzinātājs 30T 761 013
5. Loģistika 960 stundas Loģistikas darbinieks 30T 761 113
6. Loģistika 640 stundas Noliktavas darbinieks 30T 840 113
7. Sociālā aprūpe 640 stundas Aprūpētājs 20T 764 013
8. Floristika 640 stundas Florists 20T 215 083
9. Administratīvie un
sekretāra pakalpojumi
640 stundas Lietvedis

20T 346 013


Detalizēta informācija:
 +371 26694694,
e-pasts: [email protected]


«