Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Uzņemšanas noteikumi Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā

Uzņemšana Latvijas Tālmācības Profesionālajā centrā (LTPC) noris visu gadu!

Piesakieties laicīgi, lai varat uzsāk mācības ar nākošo noformēto grupu attiecīgajā programmā!

 

Uzņemšana Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā


Latvijas Tālmācības profesionālais centrs,

Krišjāņa Barona iela 36 - 9, Rīga, LV 1011, kontakttālrunis: +371 26694694

 

Pretendents aizpilda pieteikuma anketu par vēlmi apgūt izvēlēto tālmācības programmu.

 

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs 3 dienu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas sazinās ar pretendentu un vienojas par līguma slēgšanu ar pretendentu par izvēlētās profesionālās izglītības programmas apguvi.

 

Kopā ar līgumu Latvijas Tālmācības profesionālais centrs sagatavo mācību maksas grafiku.

 

Pēc līguma saņemšanas, izglītojamais maksājuma grafikā norādītajā laikā veic pirmo mācību samaksu, tad Latvijas Tālmācības profesionālais centrs reģistrē izglītojamo attiecīgajā grupā un izveido profilu eVidē.

 


Mācību procesa izmaksas saskaņā ar izglītības iestādē apstiprinātu cenrādi:

1) 30 EUR -  dokumentu noformēšana
2) 75-150 EUR mēnesī (atbilstoši izvēlētajai programmai) – teorētiskās  un praktiskās mācības.

 

 

«