Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Lietvedis

 Izglītības programma  Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
 Iegūstamā kvalifikācija  Lietvedis
 Profesionālās kvalifikācijas līmenis 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis  (LKI trešais līmenis)
 Programmas īstenošanas ilgums  640 stundas (9 mēneši)
 Mācību maksa  100 EUR/mēnesī 
 Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
 Programmas licence talmācībā  P-6465, 09.11.2022.
 Izglītības ieguves forma  Neklātiene
 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību  Vidējā izglītība

 

 

Svarīgi zināt: iepriekš iegūtās augstākās izglītības mācību priekšmeti var tikt pielīdzināti

 

Pieteikšanās jaunajai grupai līdz 20. augustam

 [email protected],  tālrunis: +371 26694694


Lietvedis 

Programmas mērķis:

Izglītības procesā sagatavot lietvedi, kurš spēj nodrošināt dokumentu apriti organizācijā, pielietojot dokumentu elektronisko pārvaldības sistēmu, strādāt ar lietu nomenklatūru, sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus, sagatavot dokumentu atvasinājumus, nodrošināt dokumentu arhivēšanu, pārzināt uzņēmuma struktūru.

 

Pēc programmas apguves

Iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs:

 • Izstrādāt organizācijas dokumentu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus;
 • Patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu;
 • Nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši organizācijas noteiktajai kārtībai;
 • Ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus;
 • Izstrādāt organizācijas lietu nomenklatūru;
 • Veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši organizācijas lietu nomenklatūrai;
 • Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā;


Programmā ietvertie mācību priekšmeti

 • Organizācijas darbības pamatprocesi
 • Dokumentu un arhīva pārvaldība
 • Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas
 • Biroja darba organizēšana
 • Korporatīvā komunikācija, tās organizēšana
 • Profesionālā saziņa svešvalodās
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Grāmatvedības kārtošana
 • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
 • Personas datu aizsardzība


Kvalifikācijas prakse

240 stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.

Noslēguma pārbaudījumi
Kvalifikācijas eksāmens.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Pieteikties: [email protected], vai pa tālruni: +371 26694694

 

«