Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Noliktavas darbinieks

 Izglītības programma  Loģistika
 Iegūstamā kvalifikācija  Noliktavas darbinieks
 Profesionālās kvalifikācijas līmenis  3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
 Programmas īstenošanas ilgums  640 stundas (12 mēneši)
 Mācību maksa  75 EUR/mēnesī 
 Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
Programmas licence  P_6656, 23.01.2023.
 Izglītības ieguves forma  Neklātiene
 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību  Pamatizglītība

 

 

Piesakies: [email protected] vai zvanot 26694694 

Noliktavas darbinieks - 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot noliktavas darbinieku, kurš atbilstoši instrukcijām veic preču aprites darbus: preču saņemšanu, kvalitātes pārbaudi, pakošanu, šķirošanu, izvietošanu (uzglabāšanai noliktavā), komplektēšanu, izsniegšanu, uzglabāšanas apstākļu kontrolēšanu, atbilstošu dokumentu noformēšanu un piedalās regulārā noliktavas apsekošanā..

 

Pēc programmas apguves

Iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs

1.    iepazīties un izprast ar darba izpildi saistītos dokumentus, pārzināt profesijai saistošos normatīvos aktus un starptautiskos dokumentus;

2.    pārzināt noliktavu plānus, noliktavu iekārtas un tehniku, noteikt kravai un darba uzdevumam atbilstošu vietu noliktavā un lietot atbilstošu iekārtu un tehniku;

3.    pieņemt un izvietot preču kravu, novērtēt tās atbilstību pavaddokumentiem un kvalitātes rādītājiem;

4.    noteikt kravas transporta veidu, izvēlēties un lietot tam atbilstošu iekraušanas un izkraušanas tehniku;

5.    identificēt specifisku kravu un ievērot specifisku kravu aprites noteikumus;

6.    nolasīt un saprast kravas pavaddokumentos ietverto informāciju;

7.    identificēt un noformēt kravas dokumentus atbilstoši darba uzdevumam, aizpildīt nepieciešamās veidlapas;

8.    lietot biroja tehniku, datortehniku un specifiskās noliktavas datorprogrammas;

9.    identificēt un nolasīt uz plombas esošo informāciju, salīdzināt ar kravas pavaddokumentiem, ja nepieciešams, noņemt plombu un fiksēt šo darbību atbilstošā veidlapā;

10.    identificēt kravas iepakojumu, tā atbilstību iepakojuma standartiem un nolasīt uz iepakojuma esošos apzīmējumus;


Programmā ietvertie mācību priekšmeti

 • Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi
 • Kravas sagatavošana pārvietošanai
 • Kravu pārvietošana un  izvietošana noliktavā
 • Kravu identificēšana
 • Kravu apstrāde
 • Noliktavas uzskaite un apsekošana
 • Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darbs ražošanas uzņēmumā
 • Noliktavas darbs tirdzniecības uzņēmumā
 • Zaļās prasmes


Kvalifikācijas prakse

240 akadēmiskās stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.

Noslēguma pārbaudījumi
Kvalifikācijas eksāmens.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

 

«