Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Dokumenti

Profesionālās tālākizglītības centrs "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs" pašnovērtējuma ziņojums.

Izglītības iestāde darbību uzsākusi 2012. gada 5. septembrī.
2014. gada 3. jūlijā izglītības iestāde Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs" (LTPC) ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā (reģistrācijas apliecības Nr. 4560802126).

2022. gada 14. novembrī izglītības iestāde Profesionālās tālākizglītības centrs "Latvijas Tālmācības profesionālais centrs" veica statusa maiņu un ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā (reģistrācijas apliecības Nr. 4461802401). 


LTPC Pašnovērtējuma ziņojumā iespējams iepazīties ar izglītības iestādes vispārīgo raksturojumu, darbības pamatmērķiem un kvalitātes rādītājiem visu jomu atbilstošajos kritērijos un turpmākās attīstības plāniem.

 

 

           Pašnovērtējuma ziņojums                                         

 

          Nolikums                                                                     

 

          Attīstības plāns 2021.- 2027. gadam                            

 

          Kārtība, kā mācīties tālmācībā                                  

 

          Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība    

 

          Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem             

 

           Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 

               Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

 

           Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

 

 

 

«