Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Bērnu aprūpes pamati

 Izglītības programma  Bērnu aprūpe
 Profesionālās pilnveiddes izglītības programmas nosaukums  Bērnu aprūpes pamati
 Programmas īstenošanas ilgums  40 stundas 
 Mācību maksa 90 EUR (par programmas apguvi)
 Programmas licence  Nr. P-14150, 10.01.2017. 
 Akreditācijas ID AI 13437
 Izglītības ieguves forma  Klātienē
 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību  Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

 

Bērnu aprūpe

Jaunas grupas uzņemšana jau ir sākusies!

 

Pieteikšanās līdz 2021. gada 2. novembrim

Nodarbības notiks  tiešsaistē -  3. novembrī, 5. novembrī, 10. novembrī un 12. novembrī

Pieteikšanās zvanot : +371 26694694 vai rakstot uz [email protected]

 


Programmas mērķis:
Nodrošināt topošajām auklēm/aukļiem teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību bērnu audzināšanā un aprūpē, kas dod jauniem speciālistiem iespēju: 1) sniegt pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām; 2) atbalstīt vecākus bērna audzināšanā; 3) nodrošināt kvalitatīvu bērna aprūpi, apliecinot savas kompetences pedagoģijā, psiholoģijā un audzināšanas metodikā, bērna aprūpē u.c. jomās.
Absolventi varēs saņemt valsts atbalstu kā profesionāls bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs!

Papildus informācija par pašvaldības līdzfinansējumu auklītes algai!

Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība


Noslēguma pārbaudījumi:
Skolas kvalifikācijas ieskaite

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti: 
Bērna psihofizioloģiskā attīstība un pedagoģiskā pieeja pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā
Saskarsmes psiholoģijas principi bērnu audzināšanas procesā
Bērnu aprūpes pamati, veselīgas un drošas vides nodrošināšana aprūpes procesā
Bērnu tiesības un to ievērošana aprūpētāja darbā. Mediācija
Pirmā palīdzība

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi:
Profesionālās pilnveides izglītības apliecība

Pasniedzēja:
Pieredzējusi pasniedzēja ar ilggadēju profesionālo darba pieredzi. Liesma Neipreisa Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, kvalifikācija „Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas metodiķe”. Ilggadēja pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Lektore pedagogu un vadītāju profesionālās pilnveides kursos un semināros. Praktiska pieredze savu mazbērnu uzraudzīšanā.

«