Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Lietvedis

 Izglītības programma  Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
 Iegūstamā kvalifikācija  Lietvedis
 Profesionālās kvalifikācijas līmenis  Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
 Programmas īstenošanas ilgums  640 stundas (7 mēneši)
 Mācību maksa  100 EUR/mēnesī 
 Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
 Programmas licence P-13975, 27.04.2016.
 Programma licence talmācībā P-14510, 30.08.2016.
 Programmas akreditācija AP 5170, 16.08.2022.
 Programmas akreditācija tālmācībā AP 5091, 02.11.2023.
 Izglītības ieguves forma  Klātiene/Tālmācība
 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību  Pamatizglītība

 

 

Svarīgi zināt: iepriekš iegūtās augstākās izglītības mācību priekšmeti var tikt pielīdzināti

 

Pieteikšanās līdz 22. augustam

 


Lietvedis - Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Programmas mērķis:
Sagatavot kvalificētus lietvežus darbam valsts vai privātos uzņēmumos un iestādēs, pašvaldībās un pašvaldību iestādēs, sabiedriskās vai reliģiskās organizācijās, kas spēj veikt dokumentu noformēšanu, reģistrēšanu, uzskaiti, sadali, nosūtīšanu, veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot oriģināla atvasinājumus, kā arī atbildēt uz korespondencēm un sazināties ar klientiem savas kompetences ietvaros izmantojot datortehniku un citus līdzekļus.

Pēc programmas apguves

Iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs:

 • Izstrādāt, noformēt un praktiski pielietot lietvedības dokumentus
 • Lietot datortehniku ar lietvedības darbību saistītiem procesiem
 • Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus
 • Pareizi klasificēt un kārtot dokumentus
 • Pārvaldīt lietišķās rakstības stilu
 • Pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas
 • Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām


Programmā ietvertie mācību priekšmeti

 • Dokumentu pārvaldība
 • Lietišķā latviešu valoda
 • Datormācība
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Lietišķā svešvaloda
 • Lietišķā etiķete
 • Darba likumdošana, darba un vides aizsardzība


Kvalifikācijas prakse

240 stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.

Noslēguma pārbaudījumi
Kvalifikācijas eksāmens.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

«