Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Namu pārzinis

 Izglītības programma  Būvniecība un civilā celtniecība
 Iegūstamā kvalifikācija  Namu pārzinis
 Profesionālās kvalifikācijas līmenis  4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
 Programmas īstenošanas ilgums  960 stundas
 Mācību maksa  100 EUR/mēnesī (15 mēneši)
 Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
Programmas licence  P-6966
 Izglītības ieguves forma  Neklātiene
 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību  Vidējā izglītība

 

 Pieteikšanās jaunajai grupai līdz 9. septembrim

Izvēlies savu profesiju - Namu pārzinis!

 Piesakies: [email protected] vai zvanot 26694694

 

 

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās tālākizglītības programmas apguvi, sagatavot namu pārzini, kurš spēs nodrošināt ēku un citu būvju pārvaldīšanu, fizisku saglabāšanu un tām pieguļošo teritoriju, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu un vides objektu fizisku saglabāšanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.

Programmā ietvertie mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Ēku apsaimniekošanas darbi
 • Vides aizsardzība namu apsaimniekošanā
 • Ēku uzturēšana un saglabāšana
 • Ēku un būvju vizuālā pārbaude
 • Ēku apkopes organizēšana
 • Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana
 • Teritorijas labiekārtošanas darbi
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Teritorijas uzkopšana 
 • Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
 • Būvniecības darbu plānošana un organizēšana
 • Remonta darbu organizēšana
 • Būvju un telpu remonts
 • Inženiersistēmu remonts
 • Telpu uzkopšana
 • Ķīmiskās tīrīšanas līdzekļu lietošana
 • Ēku pārvaldīšana
 • Tāmēšana
 • Komercaprēķini
 • Projektu vadīšana ēkās un būvēs

 

Namu pārzinis ir fiziska persona, kura nodrošina namu un būvju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un tām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, ievērojot Latvijas Republikas likumus un citu normatīvo aktu prasības.

 Saskaņā ar likuma „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 13. panta 2. punktu, gadījumā, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments nepieciešams:

 1) īpašniekam, kurš pats pārvalda sev piederošu dzīvojamo māju;

 2) īpašniekam, kuru pilnvarojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi dzīvojamās mājas īpašnieki uz Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta līguma pamata;

 3) īpašnieku veidotas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības darbiniekam, kā arī pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības biedram, kurš veic attiecīgo pārvaldīšanas darbību un pats ir dzīvojamās mājas īpašnieks.

Kvalifikācijas prakse

240 akadēmiskās stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.

Noslēguma pārbaudījumi
Kvalifikācijas eksāmens.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

 

«