Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

 

Apgūsti mācību priekšmetus!
(12 mēnešus)
Iegūsti
4. profesionālās kvalifikācijas līmeni (LKI ceturtais līmenis)

  

 

 

[email protected],  tālrunis: +371 26694694

 

 “Mazais bizness ir sākums Tavai nākotnei, kurā nav ierobežojumu un viss atkarīgs tikai no Tavām personīgām īpašībām - iztēles, drosmes, radošā gara un motivācijas. Mazais bizness ir pamatu pamats ekonomikai un, pareizi izveidojot un vadot uzņēmumu, Tava naudas plūsma pieaugs. Tieši šis nosacījums ir vissvarīgākais cilvēka dzīvē – nav nozīmes tam, kas Tev pieder, bet tikai tam, ko spēj kontrolēt un vai Tavi ienākumi ir lielāki par izdevumiem.

Katru dienu mums ir jāizdara dažādas izvēles, kas iespaido mūsu dzīvi un sapņus, bet kā izdarīt pareizo izvēli?

Šīs programmas pamatā ir lekciju kurss “Mazā biznesa vadīšana”, kas ir noderīgs ikvienam, kurš jau vada uzņēmumu vai vēlas uzsākt savu biznesu, iegūt neatkarību un dzīvot labklājībā!

 

 Profesionālās izglītības programmas veids  Profesionālās tālākizglītības programma
 Iegūstamā kvalifikācija  Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
 Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis  LKI ceturtais līmenis
 Mācību maksa  100 EUR mēnesī 
 Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
 Programmas licence  P_5933, 15.03.2022.
 Profesionālās izglītības ieguves forma  Neklātiene
 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību  Vidējā izglītība

Svarīgi zināt: iepriekš iegūtās augstākās izglītības mācību priekšmeti var tikt pielīdzināti

 

Kvalitatīva programma

Mūsu pedagogu vidū ir pieredzējuši un atzīti speciālisti, kuri ne tikai lieliski izklāsta tik ļoti svarīgos teorētiskos pamatus, bet arī dod praktisku ieskatu katrā priekšmetā. Kursu noslēgumā Tu iegūsi valstiski atzītu dokumentu, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju.

Ērta mācību platforma

Mēs nodrošinām ērti pieejamus mācību materiālus, lai kur Tu arī atrastos. eVide sevī iekļauj mācību profilu, ieskaišu grafikus, vebinārus un individuālas e-konsultācijas.

Elastīgs mācību apmaksas grafiks

Mācoties pie mums, Tev nav jāuztraucas par milzīgu mācību maksu - mēs piedāvājam Tev kursu summu sadalīt 25 mēnešos. Maksā sev ērtā datumā un sāc mācīties jau šodien!

 

Pēc programmas apguves Tu spēsi:

 • piedalīties tirgus pētījumos, analizēt tirgu un iegūtos datus, interpretēt un izmantot tos;
 • izstrādāt reklāmas risinājumus produktu virzīšanai tirgū atbilstoši preču/pakalpojumu pārdošanas politikai, kā arī veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību;
 • veidot uzņēmuma tēlu;
 • piedalīties uzņēmuma cenu stratēģijas izstrādē;
 • piedalīties uzņēmuma attīstības prognozēšanā un plānošanā, novērtējot un analizējot saimnieciskās darbības rezultātus;
 • piedalīties priekšlikumu izstrādē uzņēmuma līdzdalībai iepirkumos;
 • atrast, piesaistīt un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem, veidot un uzturēt komunikāciju ar klientiem;
 • segmentēt tirgu, noteikt mērķauditoriju un produkta/pakalpojuma pozīciju tirgū;
 • izstrādāt un prezentēt klienta vajadzībām atbilstošu reklāmas risinājumu, veicot tirgus analīzi;
 • izstrādāt, uz noteiktu mērķi orientētu, reklāmas risinājumu un tā budžetu, izvēloties pareizus komunikācijas kanālus;
 • saskaņot klienta vēlmes attiecībā uz reklāmas risinājumu ar tehniskajām un finansiālajām iespējām;
 • strādāt komandā un risināt konfliktsituācijas;
 • lietot jaunākās tehnoloģijas reklāmas jomā;
 • pārzināt un novērtēt reklāmas risinājumu izstrādes un realizācijas procesā iesaistīto partneru sortimentu un sadarbības iespējas;
 • organizēt un vadīt reklāmas risinājuma izstrādes un realizācijas procesu, un izvērtēt iegūtos rezultātus;
 • plānot un piedāvāt reklāmas risinājumu plašsaziņas līdzekļos, pārzinot plašsaziņas līdzekļu tirgu un auditorijas;
 • analizēt plašsaziņas līdzekļu reitingus un statistikas datus;
 • izstrādāt un argumentēti prezentēt reklāmas risinājuma budžetu;
 • kontrolēt reklāmas risinājumu izstrādē un realizācijā iesaistīto partneru darba kvalitāti un darba izpildes termiņus;
 • izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darba samaksas sistēmas uzlabošanai;
 • sastādīt darba plānus un veidot darba grafikus u.c.

Programmā ietvertie mācību priekšmeti

 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Preču / pakalpojumu pirkšana un pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Reklāmas pakalpojumu organizēšana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Mazā uzņēmuma darba vadīšana

Papildus paziļinātie mācību priekšmeti

 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Valodas, kultūras, saskarsmes izpratne un izpausmes

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:
Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmā paredzētos mācību priekšmetus, ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu, un ir nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu -saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Kvalifikācijas prakse
240 akadēmiskās stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.

Noslēguma pārbaudījumi
Kvalifikācijas eksāmens.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

 

«