Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Programmēšana - 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Programmēšanas kursi paver ceļu uz vienu no mūsdienu perspektīvākajām nozarēm!

 

Pieteikšanās jaunajai grupai  līdz 20. augustam

[email protected],  tālrunis: +371 26694694

Apgūsti aizraujošus mācību priekšmetus - 
960 stundas ( 15 mēneši)
Iegūsti
4. profesionālās kvalifikācijas līmeni (LKI ceturtais līmenis)
Esi programmēšanas tehniķis

 

Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, programmatūras darbības pārbaudi un/vai darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus. Kā programmēšanas tehniķis varēsi strādāt gan programmatūras izstrādes uzņēmumā, gan kā pašnodarbināta persona.

Ieguvumi programmu sekmīgi pabeidzot:

4. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst 4.LKI līmenim), kas dod iespējas piedalīties programmatūras izstrādes, testēšanas vai uzturēšanas darbu plānošanā un organizēšanā, kā arī tīmekļa bāzētu programmatūru un mājas lapu uzturēšanā un pilnveidē.

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas dod iespēju pilnvērtīgi komunicēt un sadarboties ar citiem speciālistiem, uzņēmuma vadību, esošajiem un potenciālajiem pasūtītājiem, kā arī pilnveidot profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Izglītības procesā iegūt zināšanas, prasmes un kompetences:

 • lietot informācijas un komunikācijas nozares standartus, realizēt algoritmus un lietot programmēšanas valodu, ievērojot normatīvo aktu prasības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē;
 • lasīt un izprast programmatūras vai tās daļas tehnisko projektējumu un shematisko attēlojumu un izmantot iegūto informāciju darba uzdevumu veikšanā;
 • iegūt informāciju par konkrētas programmatūras vai tās daļas uzbūvi un novērtēt darba apjomu;
 • izveidot programmatūras vienību, lietojot programmēšanas valodu un ievērojot programmatūras izstrādes metodoloģiju un labo praksi;
 • lasīt un analizēt esošo programmatūras vienības pirmkodu un uzrakstīt programmatūras vienības pirmkodu, pārbaudīt tā atbilstību lietotāja vajadzībām un veikt vienībtestēšanu;
 • izvērtēt koda struktūras atbilstību tā uzdevumam un veikt koda refaktorēšanu (programmatūras koda struktūras jeb dizaina uzlabošana, bez sagaidāmās funkcionalitātes maiņas);
 • īsi un saprotami formulēt pirmkoda fragmenta darbības principus;
 • veidot Datubāzes un lietot tās vadības sistēmas programmatūras vienībām nepieciešamajā apjomā;
 • sagatavot testu datu komplektu piemērus, izvēlēties piemērotākos programmatūras vienības testēšanai un veikt programmatūras darbības pārbaudi;
 • uzturēt programmatūras daļu un nepieciešamības gadījumā to atjaunināt;
 • analizēt un novērst uzturamās programmatūras lietotāja konstatētās kļūdas, to cēloņus vai neatbilstību dokumentācijai;
 • noteikt darba uzdevuma izpildei nepieciešamās darbības prioritārajā secībā, pamatoti noteikt un ievērot darba uzdevumu izpildes termiņus;
 • sagatavot rakstisku un mutisku informāciju par programmatūras izstrādes, testēšanas, ieviešanas gaitu un programmatūras uzturēšanu, noformējot dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem, ievērojot datu aizsardzības un konfidencialitātes principus;
 • izvērtēt iegūtās zināšanas un prasmes un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, regulāri iepazīstoties ar informācijas un komunikācijas nozares profesionālajiem jaunumiem, izmantojot tehnisko dokumentāciju, tīmekli un citus tehniskās informācijas avotus;
 • strādāt individuāli un komandā, ievērojot profesionālās ētikas principus, profesionālās saskarsmes un darba tiesisko attiecību normas;
 • organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vietu, ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību;
 • sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionālo terminoloģiju;
 • veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

Apgūstamie mācību priekšmeti:

 • ievads profesijā;
 • datorsistēmas;
 • programmnodrošinājums;
 • algoritmēšanas un programmēšanas pamati;
 • programmēšana;
 • datubāzes;
 • WEB tehnoloģijas un WEB programmēšana;
 • sabiedrības un cilvēka drošība;
 • datortīkli;
 • projektu vadība;
 • EIKT drošības politika. 

Mācību gaitā izmantojamā programmatūra

Programmēšana:
C++/, JavaScript, PHP
Datortīkli:
Cisco Packet Tracer, WAMP, LAMP,
XAMPP, VirtualBox
Operētājsistēmas:
Windows, GNU/Linux, VirtualBox
Datubāzes:
MySQL, MariaDB, MS SQL
Lietojumprogrammas:
Libre Office, Open Office,

Microsoft Office

www izstrāde:
HTML5/CSS3, Apache, ASP.NET Core, 

Visual Studio Code, Visual Studio 2019

 

 Izglītības programma Programmēšana
 Iegūstamā kvalifikācija Programmēšanas tehniķis
 Profesionālās kvalifikācijas līmenis 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
 Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis LKI ceturtais līmenis
 Programmas īstenošanas ilgums 960 stundas (15 mēneši)
 Mācību maksa 130 EUR/mēnesī 
Reģistrācijas maksa 30 EUR (vienreizējs maksājums)
Licencēšanas ID P_6037
 Izglītības ieguves forma Neklātiene
 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pēc vispārējās vidējās vai profesionālās
vidējās izglītības

 

 Svarīgi zināt: iepriekš iegūtās augstākās izglītības mācību priekšmeti var tikt pielīdzināti.

 

 

Mācoties pie mums, savieno izglītību ar darbu vai dzīvi ārzemēs!

Programmētāja izglītības programmas apguve var tikt apvienota ar aktīvu ikdienu – mēs esam tālmācības centrs, kas nozīmē – elastīgs nodarbību grafiks un ērta eVide. Mācību eVide paredz katram mūsu studentam savu mācību profilu, individuālo ieskaišu kārtošanas grafiku, mācību materiālus un nodrošina vebinārus ar pedagogiem.

Mūsu programmas ir iecienījuši ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas dzīvojošie, jo nodarbību grafiks ir nemainīgs un stabils, un to neietekmē izglītojamā atrašanās vieta. Savukārt, ja tiek meklēti programmēšanas kursi iesācējiem, neuztraucies – mūsu programmētāju kursos ietverti arī programmēšanas pamati. Mūsu programmēšanas programma ir piemērota gan iesācējiem, gan profesionāļiem!

 

Latvijas Tālmācības profesionālā centra priekšrocības

Kvalitatīva programma

Mūsu pedagogu vidū ir pieredzējuši un atzīti speciālisti, kuri ne tikai lieliski izklāsta tik ļoti svarīgos teorētiskos pamatus, bet arī dod praktisku ieskatu katrā priekšmetā. Mācību noslēgumā Tu iegūsi valstiski atzītu dokumentu, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju.

Ērta mācību platforma

 Mēs nodrošinām ērti pieejamus mācību materiālus, lai kur Tu arī atrastos. eVide sevī iekļauj mācību profilu, ieskaišu grafikus un vebinārus ar pedagogiem.

 

Elastīgs mācību apmaksas grafiks

Mācoties pie mums, Tev nav jāuztraucas par milzīgu mācību maksu - mēs piedāvājam Tev kursu summu sadalīt 15 mēnešos. Maksā sev ērtā datumā un sāc mācīties jau šodien!

 

 • Kvalifikācijas prakse: 240 stundas pēc mācību sekmīgas apgūšanas.
 • Noslēguma pārbaudījums: kvalifikācijas eksāmens.
 • Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: profesionālās kvalifikācijas apliecība.

 

Ko Tu darīsi pēc 15 mēnešiem?

 

Piesakies studijām, un jau pēc 15 mēnešiem sauc sevi par programmēšanas tehniķi. Uzzini vairāk, sazinoties ar mums, vai reģistrējies mācībām jau šodien!

 

«