Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Grafikas dizainera asistents

Izvēlies grafikas dizainera asistenta kursu, un kļūsti līderis dizainā!

Pieteikšanās grupai līdz 26. augustam

[email protected],  tālrunis: +371 26694694

Apgūsti mācību priekšmetus!
(25 mēnešus)
Iegūsti
4. profesionālās kvalifikācijas līmeni (LKI ceturtais līmenis)

 

Grafikas dizainera asistents (drukātie un digitālie mediji):

Grafikas dizainera asistents izstrādā dizainu drukāto un digitālo mediju komunikācijai dažādos kanālos, iecer un veido zīmola identitāti, iekļaujot logo, vizītkartes, bukletus un citus vizuālās reklāmas materiālus. Veido plakātus, iepakojuma dizainu, grāmatu noformējumu un vides reklāmas projektus. Var strādāt uzņēmumos, kas pārdod grafikas dizaina pakalpojumus, vai arī, kam nepieciešami vizuāli komunikācijas materiāli drukātā vai digitālā formā, un arī kā pašnodarbinātā persona grafikas dizaina jomā.

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā sagatavot grafikas dizainera asistentu, kurš spēs izpildīt daļu no grafikas dizainera pienākumiem:

 • veikt auditorijas (lietotāja) vajadzību, paradumu izpēti, analogu, grafikas dizaina risinājumu, resursu izpēti;
 • skicēt, izgatavot un testēt grafikas dizaina projekta prototipus/pirmparaugus, sagatavot grafikas dizaina projektu, kā arī piedalīsies grafikas dizaina projektu plānošanā, izstrādē un īstenošanā, kā arī spēs patstāvīgi veikt savu saimniecisko darbību ar profesionālo darbību saistītās jomās

 

 Profesionālās izglītības programmas veids  Profesionālās tālākizglītības programma
 Iegūstamā kvalifikācija  Grafikas dizainera asistents
 Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis  LKI ceturtais līmenis
 Mācību maksa  150 EUR/mēnesī (pēdējais mēnesis 90 EUR)
 Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
 Programmas licence  P_6002, 28.03.2022.
 Profesionālās izglītības ieguves forma  Neklātiene/Modulārā
 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību  Vidējā izglītība

Svarīgi zināt: iepriekš iegūtās augstākās izglītības mācību priekšmeti var tikt pielīdzināti

 

Kvalitatīva programma

Mūsu pedagogu vidū ir pieredzējuši un atzīti speciālisti, kuri ne tikai lieliski izklāsta tik ļoti svarīgos teorētiskos pamatus, bet arī dod praktisku ieskatu katrā priekšmetā. Kursu noslēgumā Tu iegūsi valstiski atzītu dokumentu, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju.

Ērta mācību platforma

Mēs nodrošinām ērti pieejamus mācību materiālus, lai kur Tu arī atrastos. eVide sevī iekļauj mācību profilu, ieskaišu grafikus, vebinārus un individuālas e-konsultācijas.

Elastīgs mācību apmaksas grafiks

Mācoties pie mums, Tev nav jāuztraucas par milzīgu mācību maksu - mēs piedāvājam Tev kursu summu sadalīt 25 mēnešos. Maksā sev ērtā datumā un sāc mācīties jau šodien!

 

Pēc programmas apguves Tu spēsi:

 • Analizēt grafikas dizaina darba uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju, ņemot vērā klienta/pasūtītāja ieceri.
 • Noskaidrot grafikas dizaina projekta mērķi.
 • Izpētīt grafikas dizaina projekta mērķauditoriju.
 • Izpētīt klienta/pasūtītāja un konkurentu piedāvātos produktus un pakalpojumus, to specifiku.
 • Apzināt grafikas dizaina projekta kultūrvēsturisko un estētisko kontekstu.
 • Apzināt grafikas dizaina projekta analogus.
 • Izveidot grafikas dizaina projekta koncepciju.
 • Izstrādāt grafikas dizaina skices.
 • Plānot grafikas dizaina projektu, nosakot nepieciešamos resursus un apzinot nepieciešamos speciālistus un pakalpojumus.
 • Sagatavot grafikas dizaina projekta budžetu un laika grafiku, saskaņojot ar klientu/pasūtītāju.
 • Izstrādāt grafikas dizaina risinājumu.
 • Izvērtēt grafikas dizaina risinājuma atbilstību grafikas dizaina projekta mērķiem.
 • Izstrādāt grafikas dizaina projekta prototipu/pirmparaugu.
 • Sagatavot grafikas dizaina projektu atbilstoši tehniskajām prasībām.
 • Testēt grafikas dizaina saturu un prototipu/pirmparaugu.
 • Nodot grafikas dizaina projektu klientam/pasūtītājam un/vai ražotājam.
 • Veikt uzņēmējdarbību dizaina nozarē.
 • Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
 • Ievērot sociālās un pilsoniskās atbildības principus.
 • Plānot un pieņemt pamatotus lēmumus par savas karjeras plānošanu dizaina nozares profesionālajā jomā u.c.


Programmā ietvertie mācību priekšmeti

 • Zīmēšana
 • Kompozīcija
 • Gleznošana
 • Dizaina procesi
 • Grafikas programmu lietošana komunikācijas dizainā
 • Tēlu un vides skicēšana
 • Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikāciju dizainā
 • Tipografika
 • Ilustrāciju veidošana
 • Informācijas un datu vizualizēšana
 • Vizuālās identitātes izstrāde 
 • Komunikācijas dizaina konteksta izpēte
 • Lietotņu, tīmekļa vietņu prototipēšana
 • Iepakojuma grtafikas dizaina veidošana
 • Komunikācijas dizaina projekta organizēšana un īstenošana
 • Uzņēmējdarbība dizainā
 • Grafikas dizainera asistenta (drukātie un digitālie mediji) prakse
 • Valsts noslēguma pārbaudījuma
 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2. līmenis)

 

Papildus paziļinātie mācību priekšmeti (jāizvēlas divi)

 • Tipografika
 • Grafikas dizaina izmantošana vidē
 • Zīmēšana
 • Gleznošana

 

 Apgūstamās programmas

Datorgrafika:
 Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Animate, Adobe Premiere

Audiovizuālo materiālu apstrāde:
Audacity, Adobe Premiere
Web dizains:
Kodu redaktors Notepad++, HTML - Kit

 

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:
Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas "Grafikas dizainera asistents (drukātie un digitālie mediji)" ieguvei paredzētos A, B un C daļas moduļus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu, kārto valsts noslēguma pārbaudījumus.

Tālākās izglītības iespējas:
Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Kvalifikācijas prakse
320 akadēmiskās stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.

Noslēguma pārbaudījumi
Kvalifikācijas eksāmens.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

 

«