Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Loģistikas darbinieks

 Izglītības programma  Loģistika
 Iegūstamā kvalifikācija  Loģistikas darbinieks
 Profesionālās kvalifikācijas līmenis  4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
 Programmas īstenošanas ilgums  960 stundas (16 mēneši)
 Mācību maksa  115 EUR/mēnesī (pēdējais mēnesis 65 EUR)
 Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
Programmas licence  P_6657, 23.01.2023.
 Izglītības ieguves forma  Neklātiene
 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību  Vidējā izglītība

 

Pieteikšanās jaunajai grupai līdz 9. septembrim

Piesakies: [email protected] vai zvanot 26694694

Loģistikas darbinieks - 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās tālākizglītības programmas apguvi, sagatavot loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Pēc programmas apguves:

Iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs

1.    izprast transportēšanas procesu, tā plānošanas nosacījumus un datus;

2.    apzināt un izvērtēt transportēšanas procesa datus un izvēlēties optimālo transportēšanas veidu, laiku un transportlīdzekli;

3.    sagatavot transportēšanas plānu un grafiku, nodot sagatavoto informāciju pārvadātājam;

4.    izprast un piemērot loģistikas nozarei saistošos normatīvos aktus (t.sk. starptautiskos līgumus) un noteikumus praktiskajā darbībā;

5.    apzināt kravu, izvērtēt un noteikt nepieciešamos kravas pavaddokumentus, un noformēt tos;

6.    uzklausīt, saņemt darba uzdevumu, lietišķi un loģiski formulēt domu un dot norādījumus kravas nosūtītājam, pārvadātājam un kravas saņēmējam;

7.    īstenot lietišķo komunikāciju ar atļauju piešķiršanas, licencēšanas un sertificēšanas institūcijām, sniegt nepieciešamo informāciju;

8.    strādāt ar dažādiem kravas transportēšanas dokumentu veidiem, veikt to uzkrāšanu un sistematizēšanu, noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem un dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām;

9.    lietot biroja tehniku, specifiskās loģistikas datorprogrammas un aprēķinu veikšanai paredzētās datorprogrammas, darba uzdevumu veikšanai, kā arī rēķinu, citu dokumentu, atskaišu un pārskatu sagatavošanai;

10.    sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju, un risināt kravu apdrošināšanas jautājumus;


Programmā ietvertie mācību priekšmeti

 • Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi
 • Kravu izvietošana noliktavā
 • Kravu identificēšana
 • Kravas sagatavošana pārvietošanai
 • Kravu apstrāde
 • Noliktavas uzskaite un apsekošana
 • Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā
 • Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos
 • Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana
 • Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Sadales loģistika
 • Ražošanas apgādes loģistika
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Kvalifikācijas prakse
240 akadēmiskās stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.

Noslēguma pārbaudījumi
Kvalifikācijas eksāmens.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

 

«