Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Darba aizsardzība un drošība

 Profesionālās izglītības programmas veids  Profesionālās pilnveides izglītības programma

 Profesionālās pilnveides izglītības programmas   nosaukums

 Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības   programma

 Izglītības dokuments, kas apliecina
 profesionālās izglītības programmas apguvi

 Profesionālās pilnveides izglītības apliecība
 Programmas īstenošanas ilgums  60 stundas
 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību  Pamatizglītība
 Mācību maksa  125 EUR
 Programmas licence  P_6809
 Izglītības ieguves forma Klātiene
   

 

 

Piesakies: [email protected] vai zvanot 26694694

 

 

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā. 

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

1. Apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, lai spētu:
1.1. vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
1.2. pielietot praksē darba aizsardzībā pielietojamos normatīvos aktus;
1.3. izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
1.4. veikt darba vides iekšējo uzraudzību;
1.5. izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
1.6. pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
1.7. paaugstināt savu kompetenci darba aizsardzībā.
2. Apgūt zināšanas, kas nepieciešamas uzticības personām, lai spētu:
2.1. piedalīties darba vides iekšējās darba vides veikšanā, tai skaitā darba vides riska novēršanā, darba aizsardzības pasākumu plānošana un efektivitātes pārbaudē;
2.2. piedalīties darba notikušu nelaimes gadījumu un arodslimību gadījumu izmeklēšanā;
2.3. sadarboties ar darba devēju un darba aizsardzības speciālistu darba apstākļu uzlabošanā uzņēmumā.
3. Apgūt zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības koordinatoram, lai spētu koordinēt ar būvniecības dalībniekiem darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem un plānojot dažādu būvdarbu veikšanu.

 

Programmā ietvertie mācību priekšmeti

  • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
  • Darba vides riska faktori

  • Darba vides riska samazināšana

  • Elektrodrošības pamati

  • Ugunsdrošības pamati

  • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā

 

 

«