Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Digitālais mārketings

 Profesionālās pilnveides izglītības programma
"Digitālais mārketings"

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Digitālais mārketings
Programmas īstenošanas ilgums

160 stundas

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Vispārējā vidējā izglītība
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Licencēšanas ID     

P_4714

Izglītības ieguves forma

Neklātiene

 
Programmas mērķis:

  • Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās zināšanas par digitālo mārketingu, par produktu un pakalpojumu reklamēšanas iespējām interneta vidē. Spēt parādīt vispusīgas faktu, teorijas, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas par mārketinga jomu, par digitālo mārketingu un e-komerciju.

Programmas uzdevumi:

  • Veidot izpratni par digitālā mārketinga nozīmi mūsdienu mārketinga komunikācijā;
  • Sniegt zināšanas par dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar klientiem;
  • Sniegt praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā izmantojot digitālā mārketinga rīkus un sociālos medijus biznesa attīstībai.

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

  • Digitālais mārketings

Tālākās izglītības iespējas:

  • turpināt studijas augstskolā;
  • turpināt pilnveidoties kursos un semināros;
  • turpināt pašizglītoties.

 

Jautājumi, informācija:

«