Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Komunikācijas dizainera asistents

Izvēlies komunikācijas dizainera asistenta kursu, un kļūsti līderis dizainā!

  

Apgūsti mācību priekšmetus!
(25 mēneši)
Iegūsti
3. profesionālās kvalifikācijas līmeni!

 

Komunikācijas dizainera asistents:

Komunikācijas dizainera asistents veic daļu no komunikācijas dizainera pienākumiem, proti - auditorijas (lietotāja) vajadzību, paradumu izpēti, analogu, komunikācijas dizaina risinājumu, resursu izpēti; skicē, izgatavo un testē prototipus, sagatavo komunikācijas dizaina projektu un piedalās dizaina projekta īstenošanā un rezultātu prezentēšanā.

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā sagatavot komunikācijas dizainera asistentu, kurš spēs izpildīt daļu no komunikācijas dizainera pienākumiem:

 • veikt auditorijas (lietotāja) vajadzību, paradumu izpēti, analogu, komunikācijas dizaina risinājumu, resursu izpēti;
 • skicēt, izgatavot un testēt prototipus, sagatavot komunikācijas dizaina projektu un piedalīties dizaina projekta īstenošanā un rezultātu prezentēšanā.

 

 Profesionālās izglītības programmas veids  Profesionālās tālākizglītības programma
 Iegūstamā kvalifikācija  Komunikācijas dizainera asistents
 Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis  LKI ceturtais līmenis
 Mācību maksa  150 EUR/mēnesī (pēdējais mēnesis 90 EUR)
 Reģistrācijas maksa  30 EUR (vienreizējs maksājums)
 Programmas licence  30T 214 01 3
 Profesionālās izglītības ieguves forma  Neklātiene/Modulārā
 Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību  Vidējā izglītība

Svarīgi zināt: iepriekš iegūtās augstākās izglītības mācību priekšmeti var tikt pielīdzināti

 

Kvalitatīva programma

Mūsu pedagogu vidū ir pieredzējuši un atzīti speciālisti, kuri ne tikai lieliski izklāsta tik ļoti svarīgos teorētiskos pamatus, bet arī dod praktisku ieskatu katrā priekšmetā. Kursu noslēgumā Tu iegūsi valstiski atzītu dokumentu, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju.

Ērta mācību platforma

Mēs nodrošinām ērti pieejamus mācību materiālus, lai kur Tu arī atrastos. eVide sevī iekļauj mācību profilu, ieskaišu grafikus, vebinārus un individuālas e-konsultācijas.

Elastīgs mācību apmaksas grafiks

Mācoties pie mums, Tev nav jāuztraucas par milzīgu mācību maksu - mēs piedāvājam Tev kursu summu sadalīt 25 mēnešos. Maksā sev ērtā datumā un sāc mācīties jau šodien!

 

Pēc programmas apguves Tu spēsi:

 • Analizēt komunikācijas dizaina darba uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju, ņemot vērā klienta/pasūtītāja ieceri.
 • Noskaidrot komunikācijas dizaina projekta mērķauditoriju.
 • Izpētīt klienta/pasūtītāja un konkurentu piedāvātos produktus un pakalpojumus, to specifiku.
 • Apzināt komunikācijas iespējas komunikācijas dizaina projektā.
 • Apzināt komunikācijas dizaina kultūrvēsturisko un estētisko fonu un elementu sistēmu.
 • Apzināt komunikācijas dizaina projekta analogus.
 • Plānot komunikācijas dizaina projektu, nosakot nepieciešamos resursus un apzinot nepieciešamos speciālistus un pakalpojumus.
 • Sagatavot komunikācijas dizaina projekta budžetu un laika grafiku, saskaņojot ar klientu/pasūtītāju.
 • Padziļināti izpētīt komunikācijas dizaina projekta mērķauditoriju.
 • Izvēlēties komunikācijas dizaina projekta mērķauditorijai atbilstošāko komunikācijas dizaina idejas risinājumu.
 • Piedalīties komunikācijas vēstījuma izstrādē.
 • Apzināt mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus komunikācijas dizaina izstrādē.
 • Izvērtēt komunikācijas dizaina risinājuma atbilstību komunikācijas dizaina projekta mērķiem.
 • Izstrādāt komunikācijas dizaina skices.
 • Pilnveidot izvēlēto komunikācijas dizaina skici saskaņā ar klienta/pasūtītāja vēlmēm/projekta vajadzībām.
 • Īstenot komunikācijas dizaina projektu, veidojot komunikācijas dizainu atbilstoši vēstījumam.
 • Veidot komunikācijas dizaina projekta prototipu/pirmparaugu.
 • Īstenot komunikācijas dizainu atbilstošajā medijā (digitālajā un analogajā).
 • Sagatavot komunikācijas dizaina projektu atbilstoši tehniskajām prasībām.
 • Testēt komunikācijas dizaina projekta prototipa/pirmparauga tehniskā un estētiskā risinājuma atbilstību komunikācijas dizaina projekta uzdevumiem.
 • Testēt komunikācijas dizaina projekta prototipa/pirmparauga atbilstību mērķauditorijai.
 • Pilnveidot komunikācijas dizaina projektu atbilstoši testa rezultātiem.
 • Iesniegt komunikācijas dizaina projektu vai īstenot galaproduktu.
 • Pārliecinoši un droši izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apstrādājot informāciju un aizpildot dokumentāciju u.c.


Programmā ietvertie mācību priekšmeti

 • Zīmēšana
 • Kompozīcija
 • Gleznošana
 • Dizaina procesi
 • Grafikas programmu lietošana komunikācijas dizainā
 • Tēlu un vides skicēšana
 • Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikāciju dizainā
 • Lietotāju pieredzes izpēte
 • Komunikācijas vēstījuma izstrāde
 • Informācijas un datu vizualizēšana
 • Komunikācijas dizaina vizuālā risinājuma veidošana
 • Komunikācijas dizaina konteksta izpēte
 • Lietotņu, tīmekļa vietņu prototipēšana
 • Komunikācijas dizaina prototipēšana
 • Pašreklāmas veidošana un komunikācijas dizaina darbu prezentēšana
 • Komunikācijas dizaina projekta organizēšana un īstenošana
 • Uzņēmējdarbība dizainā
 • Komunikācijas dizainera asistenta prakse
 • Valsts noslēguma pārbaudījuma
 • Sabiedrības un cilvēka drošība

Papildus paziļinātie mācību priekšmeti (jāizvēlas divi)

 • Reklāmas kampaņas veidošana
 • Komunikācijas dizaina elementu animēšana
 • Zīmēšana
 • Gleznošana

 

 Apgūstamās programmas

Datorgrafika:
 Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Animate, Adobe Premiere

Audiovizuālo materiālu apstrāde:
Audacity, Adobe Premiere
Web dizains:
Kodu redaktors Notepad++, HTML

 

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:
Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas "Komunikācijas dizainera asistents" ieguvei paredzētos A, B un C daļas moduļus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu, kārto valsts noslēguma pārbaudījumus.

Tālākās izglītības iespējas:
Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.
Pēc profesionālās tālākizglītības programmas apguves izglītojamais var pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos, semināros un profesionālās pilnveides programmās, kā arī pašizglītojoties. Atbilstoši iepriekš iegūtās izglītības pakāpei turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās vai akadēmiskās izglītības programmās.

Kvalifikācijas prakse
320 stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.

Noslēguma pārbaudījumi
Kvalifikācijas eksāmens.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi
Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

«