Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Kursi bezdarbniekiem ar apmācību kuponiem

Iegūsti kvalitatīvu apmācību!

 

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs piedāvā kvalitatīvu apmācību bezdarbniekiem - neformālās izglītības programmas. 

Neformālā apmācība paredzēta jaunu zināšanu apguvei un prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu konkurētspēju darba tirgū, tai skaitā svešvalodas, datorprasmes un mārketingu.

 

Angļu valoda bez priekšzināšanām (150 stundas)

Izglītības programmas mērķis un uzdevumi

 • Sniegt izglītojamajam zināšanas pamata līmenī, lai tas spētu lietot angļu valodas vārdu krājumu, gramatiku, veicināt runāšanas prasmi, lasītprasmi un klausīšanās prasmi.

Izglītības programmas mērķauditorija

 • Jebkurš interesents bez angļu valodas priekšzināšanām, kurš vēlas pilnveidot savas angļu valodas zināšanas gan ikdienas, gan profesionālai lietošanai.

 Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis)

 • Nav.

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) (100 stundas)

Izglītības programmas mērķis un uzdevumi

 • Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodas vārdu krājumu, gramatiku, veicināt runāšanas prasmi, lasītprasmi un klausīšanās prasmi.

Izglītības programmas mērķauditorija

 • Jebkurš interesents ar angļu valodas pamata zināšanām, kurš vēlas pilnveidot savas angļu valodas zināšanas.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis)

 • Angļu valodas pamata līmeņa zināšanas.

 

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām - Higher Intermediate) (150 stundas)

Izglītības programmas mērķis un uzdevumi

 • Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodas vārdu krājumu, gramatiku, veicināt runātprasmi, lasītprasmi un klausīšanās prasmi ar uzsvaru uz biznesa vidi.

Izglītības programmas mērķauditorija

 • Jebkurš interesents ar angļu valodas priekšzināšanām, kurš vēlas pilnveidot savas angļu valodas zināšanas biznesa vides kontekstā.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis)

 • Angļu valodas pamata līmeņa zināšanas.

 

WEB risinājumu izstrāde (120 stundas)

Programmas mērķis

 • Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās zināšanas un iegūt priekšstatu par Web tehnoloģijām, tīmekļa vietņu darbību un uzturēšanu. Spēt projektēt, izveidot un uzturēt Web vietnes, vienlaikus izprotot, kā tiek piemērotas autortiesības un normatīvie regulējumi. Prasmes izmantot tiešsaistes rīkus digitālā satura veidošanai.

Programmas uzdevumi

 • Iegūt zināšanas izpratnes līmenī par Web tehnoloģijām.
 • Apgūt pielietošanas līmenī Web lapu klienta un servera puses tehnoloģijas.
 • Iegūt zināšanas izpratnes līmenī par tīmekļa lietotņu projektēšanas procesu.
 • Iegūt zināšanas priekšstatu līmenī par tīmekļa lapu administrēšanu.
 • Iegūt zināšanas izpratnes līmenī par autortiesībām un normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Web lapu izstrādi.
 • Iegūt zināšanas priekšstatu līmenī par dažādu tiešsaistes rīku pielietošanu tīmekļa lapu izstrādē.

Programmas mācību metodes:

 • Tiešsaistes nodarbības, teorētiskās un  praktiskās nodarbības, prezentācijas un individuālais darbs.

 

Digitālais mārketings (120 stundas)

Programmas mērķis

 • Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās zināšanas par digitālo mārketingu, par produktu un pakalpojumu reklamēšanas iespējām interneta vidē. Spēt parādīt vispusīgas faktu, teorijas, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas par mārketinga jomu, par digitālo mārketingu un e-komerciju.

Programmas uzdevumi

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

 • Veidot izpratni par digitālā mārketinga nozīmi mūsdienu mārketinga komunikācijā;
 • Sniegt zināšanas par dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar klientiem;
 • Sniegt praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā izmantojot digitālā mārketinga rīkus un sociālos medijus biznesa attīstībai.

Programmas mācību metodes

 • Tiešsaistes nodarbības, teorētiskās un  praktiskās nodarbības, prezentācijas un individuālais darbs.

 

Piesakies:

 • Izvēlies sev vēlamo izglītības programmu.
 • Saņem apmācību kuponu NVA filiālē vai elektroniski CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv)
 • Ja kupons izsniegts papīra formātā, sazinies ar mums ([email protected], 26694694) un mēs piereģistrēsim tavu kuponu un informēsim par mācību grafiku.
 • Ja kupons izsniegts elektroniski, piesakies CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) un gaidi apstiprinājumu.
 • Pēc sekmīgām mācībām saņemsi Latvijas Tālmācības profesionālā centra apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi. 

 

 

 

«