Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Kursi bezdarbniekiem ar apmācību kuponiem

Iegūsti kvalitatīvu apmācību!

 

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs piedāvā kvalitatīvu apmācību bezdarbniekiem - neformālās izglītības programmas. 

Neformālā apmācība paredzēta jaunu zināšanu apguvei un prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu konkurētspēju darba tirgū, tai skaitā svešvalodas, datorprasmes un mārketingu.

 

Angļu valoda bez priekšzināšanām (150 stundas)

Izglītības programmas mērķis un uzdevumi

  • Sniegt izglītojamajam zināšanas pamata līmenī, lai tas spētu lietot angļu valodas vārdu krājumu, gramatiku, veicināt runāšanas prasmi, lasītprasmi un klausīšanās prasmi.

Izglītības programmas mērķauditorija

  • Jebkurš interesents bez angļu valodas priekšzināšanām, kurš vēlas pilnveidot savas angļu valodas zināšanas gan ikdienas, gan profesionālai lietošanai.

 Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis)

  • Nav.

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) (100 stundas)

Izglītības programmas mērķis un uzdevumi

  • Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodas vārdu krājumu, gramatiku, veicināt runāšanas prasmi, lasītprasmi un klausīšanās prasmi.

Izglītības programmas mērķauditorija

  • Jebkurš interesents ar angļu valodas pamata zināšanām, kurš vēlas pilnveidot savas angļu valodas zināšanas.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis)

  • Angļu valodas pamata līmeņa zināšanas.

 

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām - Higher Intermediate) (150 stundas)

Izglītības programmas mērķis un uzdevumi

  • Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodas vārdu krājumu, gramatiku, veicināt runātprasmi, lasītprasmi un klausīšanās prasmi ar uzsvaru uz biznesa vidi.

Izglītības programmas mērķauditorija

  • Jebkurš interesents ar angļu valodas priekšzināšanām, kurš vēlas pilnveidot savas angļu valodas zināšanas biznesa vides kontekstā.

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis)

  • Angļu valodas pamata līmeņa zināšanas.

 

 

 

 

 

«