Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Multimediju tehnoloģiju pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma
"Multimediju tehnoloģiju pamati"

Pieteikšanās mācībām līdz 20. aprīlim

PIESAKIES: [email protected] vai zvanot 26694694   

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Multimediju tehnoloģiju pamati
Programmas īstenošanas ilgums

160 stundas

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Vispārējā vidējā izglītība
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Licencēšanas ID   

P_4720

Izglītības ieguves forma

Neklātiene

 • Mācības no 20.04.2023. - 14.09.2023. 
 • Mācību maksa 140 EUR mēnesī (mācību maksā iekļauta Adobe programmu izmantošana mācību ietvaros).
 • Reģistrācijas maksa 30 EUR (vienreizējs maksājums).
 • Mācību ilgums 5 mēneši.
 • Nodarbības (Zoom) reizi nedēļā ceturtdienu vakaros no 19:00-21:50. 

Veicini savu digitālo multimediju prasmju izmantošanu iegūstot praktiskās iemaņas darbā ar multivides objektiem (skaņu un video, attēliem un animāciju), veidojot tos Adobe lietojumprogrammās. Multimediju tehnoloģiju pamatu praktiskajās nodarbībās apgūsi kā plānot un izstrādāt funkcionālus, vizuāli piesaistošus un vēstījumu nesošus multimediju produktus.

Programmas mērķis:

 • Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes digitālo rīku izmantošanā multimediju darba izstrādē.

Programmas uzdevumi:

 • Mācību procesa rezultātā apgūt dizaina pamatprincipus.
 • Iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijā un  inovācijām foto tehnoloģijās, animāciju veidošanā, web dizainā.
 • Spēt pielietot zināšanas praktiskajā darbībā strādājot ar Adobe programmatūru.

 

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

 • Ievads dizainā
 • Multimediju tehnoloģijas un digitālais dizains
 • WEB tehnoloģijas un dizains
 • Projektu vadība

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītību profesionālās izglītības programmās;
 • izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās nozares kursos un semināros;
 • turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās;
 • pašizglītoties.

Jautājumi, informācija:

 

«