Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Multimediju tehnoloģiju pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma
"Multimediju tehnoloģiju dizains"

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Multimediju tehnoloģiju dizains
Programmas īstenošanas ilgums

160 stundas

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Vispārējā vidējā izglītība
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Licencēšanas ID   

P_4720

Izglītības ieguves forma

Neklātiene

Mācību maksa: 700 eur par programmas apguvi

Mācību ilgums: 7 mēneši

Programmas mērķis:

 • Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes digitālo rīku izmantošanā multimediju darba izstrādē.

Programmas uzdevumi:

 • Mācību procesa rezultātā apgūt dizaina pamatprincipus.
 • Iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijā un  inovācijām foto tehnoloģijās, animāciju veidošanā, web dizainā.
 • Spēt pielietot zināšanas praktiskajā darbībā strādājot ar Adobe programmatūru.

 

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

 • Ievads dizainā
 • Multimediju tehnoloģijas un digitālais dizains
 • WEB tehnoloģijas un dizains
 • Projektu vadība

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītību profesionālās izglītības programmās;
 • izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās nozares kursos un semināros;
 • turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās;
 • pašizglītoties.

Jautājumi, informācija:

 

«