Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Sociālā uzņēmējdarbība

 Profesionālās pilnveides izglītības programma
"Sociālā uzņēmējdarbība"

PIESAKIES: [email protected] vai zvanot 26694694    

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Sociālā uzņēmējdarbība
Programmas īstenošanas ilgums

160 stundas

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Vispārējā vidējā izglītība
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Izglītības ieguves forma

Neklātiene

Mācību maksa

500,00 EUR

 • Mācību maksa 125 EUR mēnesī.
 • Reģistrācijas maksa 30 EUR (vienreizējs maksājums).
 • Mācību ilgums 4 mēneši.
 • Nodarbības (Zoom) reizi nedēļā otrdienu vakaros no 19:00-21:50.

Attīsti savu uzņēmumu sociālajā jomā ar mērķi veicināt kādas sociālās problēmas risinājumu kas radīs labumu plašākai sabiedrībai, atsakoties no maksimālas peļņas gūšanas. Sociālā uzņēmējdarbība ir preču ražošana un pakalpojumu sniegšana, kas veicina sociālo ietekmi, izmantojot biznesa metodes. Mācies sociālo uzņēmējdarbību un apgūsti jaunu uzņēmējdarbības formu!


Programmas mērķis:

 • Izglītības procesā tiks iegūtas zināšanas un apgūtas prasmes sociālās uzņēmējdarbības jomā, izprasti uzņēmējdarbības modeļi, izglītojamais spēs novērtēt sociālo uzņēmumu lomu un pienesumu ekonomikā.
 • Spēs pielietot iegūtās zināšanas sociālā uzņēmuma stratēģijas modelēšanai un vērtības noteikšanai.

Programmas uzdevumi:

 • Izprot sociālās uzņēmējdarbības un ar to saistītas koncepcijas
 • Izprot sociālās uzņēmējdarbības biznesa modeļus
 • Spēj novērtēt sociālo uzņēmumu lomu un pienesumu ekonomikā
 • Spēj novērtēt sociālās uzņēmējdarbības iekšējos un ārējos faktorus
 • Spēj pielietot iegūtās zināšanas sociālā uzņēmuma  stratēģijas modelēšanai un vērtības noteikšanai.

Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

 • Sociālā uzņēmējdarbība

Tālākās izglītības iespējas:

 • Turpināt studijas augstskolā;
  Turpināt pilnveidoties kursos un semināros;
  Turpināt pašizglītoties.

 

Jautājumi, informācija:

   

 Lektori:

Edgars Čerkovskis

Mg.sc.soc. Edgars Čerkovskis ir lektors un programmas direktors Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ir izveidojis un vada vairāk nekā 10 inovatīvus studiju kursus vairākās Latvijas universitātēs - digitālā ekonomika, digitālās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, digitālie rīki u.c. Eksperts Latvijas televīzijā un radio.

Viņš ir vairāku digitālo rīku - virtuālās ekonomikas kabineta un vairāku virtuālo simulāciju tiešsaistes rīku autors, publicējis vairākus rakstus par digitalizāciju.

   
«