Chat with us, powered by LiveChat
+371 26694694

Tīmekļa vietņu izstrāde un uzturēšana

Profesionālās pilnveides izglītības programma
"Tīmekļa vietņu izstrāde un uzturēšana"

   

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Tīmekļa vietņu izstrāde un uzturēšana
Programmas īstenošanas ilgums

160 stundas

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Vispārējā vidējā izglītība
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Licencēšanas ID 

P_4685

Izglītības ieguves forma

Neklātiene

 

Mācību maksa: 550 eur par programmas apguvi

 

Programmas mērķis:

 • Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskās zināšanas un iegūt priekšstatu par tīmekļa tehnoloģijām, tīmekļa vietņu darbību un uzturēšanu. Spēt projektēt, izveidot un uzturēt tīmekļa vietnes, vienlaikus izprotot, kā tiek piemērotas autortiesības un normatīvie regulējumi. Prasmes izmantot tiešsaistes rīkus digitālā satura veidošanai.

Programmas uzdevumi:

 • Iegūt zināšanas izpratnes līmenī par tīmekļa tehnoloģijām.
 • Apgūt pielietošanas līmenī tīmekļa lapu klienta un servera puses tehnoloģijas.
 • Iegūt zināšanas izpratnes līmenī par tīmekļa lietotņu projektēšanas procesu.
 • Iegūt zināšanas priekšstatu līmenī par tīmekļa lapu administrēšanu.
 • Iegūt zināšanas izpratnes līmenī par autortiesībām un normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz tīmekļa lapu izstrādi.
 • Iegūt zināšanas priekšstatu līmenī par dažādu tiešsaistes rīku pielietošanu tīmekļa lapu izstrādē.

 Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti:

 • Tīmekļa tehnoloģijas
 • Tīmekļa lapu projektēšana un veidošana

 Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt studijas augstskolā;
 • turpināt pilnveidoties kursos un semināros;
 • turpināt pašizglītoties.

 

 Jautājumi, informācija:

[email protected], +371 26 694 694

 

«